“Beyond the fulfilment of our constitutional obligation, these upcoming elections are also a celebration of our democratic journey and a determination of the future that we all desire. I call on all South Africans to exercise their democratic right to vote and for those who will be campaigning to do so peacefully, within the full observance of the law.”

– President Ramaphosa

President Cyril Ramaphosa het onlangs aangekondig dat Suid-Afrikaners op 29 Mei die geleentheid kry om hul stemme te laat klink in die nasionale en provinsiale verkiesing van 2024. Hierdie aankondiging is ‘n oproep aan alle stemgeregtigdes, insluitend gelowiges, om deel te neem aan hierdie belangrike gebeurtenis. Maar waar pas geloof in?

Die beginsel van geloof en aksie is nie iets wat vreemd is aan die Christelike geloof nie. Jakobus 2 herinner ons daaraan dat geloof nie net ‘n passiewe oortuiging is nie, maar dat dit hand aan hand gaan met dade. As gelowiges glo ons nie net in ‘n beter toekoms nie, maar is ons ook geroep om daadwerklik betrokke te raak by die totstandkoming daarvan.

In die konteks van ‘n nasionale verkiesing is dit nie net ‘n burgerlike plig nie, maar dit is ‘n oproep (roeping dalk?) vir gelowiges om aktief deel te neem aan die vorming van die samelewing waarin ons leef. Die aksie van stem gee gelowiges die geleentheid om hul waardes en oortuigings in die openbare sfeer te weerspieël. Ons drome van ‘n beter Suid-Afrika kan nie net in gebede en hoop gegrond wees nie, maar dit vereis ook praktiese aksie.

President Ramaphosa se oproep herinner ons daaraan dat hierdie verkiesing nie net ‘n formele plig is nie, maar ook ‘n viering van ons demokratiese reis. Vir gelowiges is dit ‘n geleentheid om ons geloof in beweging te bring en ‘n positiewe bydrae te lewer tot die samelewing.

Hier is drie sleutel redes waarom gelowiges moet stem:

Geloof in ‘n Regverdige Samelewing:
Die Bybel moedig regverdigheid en omgee vir die kwesbaarste mense aan. Deur te stem, kan gelowiges hul steun gee aan partye en kandidate wat strewe na ‘n samelewing gebaseer op regverdigheid, gelykheid en omgee vir die minderbevoorregtes.

Verantwoordelikheid teenoor God en die land:
Gelowiges glo dat God hulle met ‘n doel hier op aarde geplaas het. Deelname aan die keuses van ‘n regering is ‘n manier om hierdie roeping uit te leef deur ‘n aktiewe rol te speel in die beweegrigting van die samelewing.

Bou aan ‘n beter toekoms vir almal:
Om te stem is ‘n bydrae tot die bou van ‘n samelewing wat ander respekteer, erken, en omgee vir al sy inwoners. Gelowiges kan deur hul stemme ‘n handelsmerk van liefde en eenheid in die samelewing agterlaat.

Die verkiesing van 29 Mei bied ‘n geleentheid vir gelowiges om nie net te bid vir ‘n beter Suid-Afrika nie, maar om ook ‘n rol te speel in die bewerkstelliging daarvan. Mag ons ons geloof in dade omsit deur aktief deel te neem in die keuses van ons leierskap, en sodoende ‘n beter toekoms vir almal na te streef.