‘n Paar manne staan om die vuur by die braai en praat oor hulle gemeentes en hul leiers. Die een vertel hy het respek vir die gemeenteleier, want hy is ‘n ware Godsman. Die ander een sê hy is net so lief vir sy gemeenteleier, want hy is ‘n ongelooflike bestuurder. Die derde vertel hoe hulle leier oral betrokke is; hy is soos ‘n regte dienende Martha. As jy hulp soek, of by gemeente en gemeenskapsprojekte, dan is die ou die heeltyd daar. Almal werk sommer harder saam, want hy stel vir hulle ‘n mooi voorbeeld. Hy wys wat dit beteken om om te gee.

Wie is reg? Waar lê mag en waar lê diensbaarheid?  Kom mag nie juis uit deur diensbaarheid nie?

Jesus het as dienskneg vir ons die voorbeeld gestel. Ons onthou sy voorbeeld vandag nog en deur die diensbaarheid het Hy mag gehad wat die wêreld verander het. Onthou ons nog vir Nebukadnesar – die eens magtigste man in die Ooste? Nee, hy het net mag gehad en dit was dit en dis verby.

Die gevaar is dat kerkleiers bestuurders en organiseerders word, maar die diensbaarheid en die betrokkenheid by die wat minder het agterweë laat. Jesus het juis hulle wat honger is, hulle wat blind is, hulle wat siek is, hulle wat minder het en hulle wat langs die kant staan  raakgesien en vir hulle hoop gebring.

‘n Leier wat ‘n verskil maak, is ‘n leier wat deur diensbaarheid hulle mag openbaar om ‘n verskil en hoop te bring. Dit is juis die ongelooflike voorreg om ‘n gemeenteleier te wees wat dit kan doen. ‘n Leier sal altyd tyd maak vir ander, sal moeite doen om ‘n verskil te maak. Ons word partykeer deur besige dagboeke en vergaderings vasgevang, dat die diensbaarheid nie met opset nagelaat word. Aan die einde van ‘n dag as jy terugkyk, wie sien jy raak waar jy persoonlik ‘n verskil gemaak het?  Die vraag is nie het jy jou werk gedoen nie. Die vraag is: het jy ‘n verskil in iemand se lewe gemaak?

Kom ons gaan terug as leiers – sien Jesus raak – sien ons wêreld, ons omgewing, ons gemeente, ons gesinne raak – en wees diensbaar. Saam vaar ons as beter, as om notules te lees!

Met dank ontvang van ds. Charl van Rensburg, leraar by Laaiplek-gemeente