Die Taakspan Gender Geregtigheid stuur vir ons die volgende riglyne vir eredienste op Vrouedag volgende Sondag 9 Augustus.

Hulle skryf: “Op hierdie dag kyk ons vroue vol in die oë en bevestig – jy as vrou is volkome mens. In jou menswees verteenwoordig jy God na wie se beeld ook jy geskep is. 

Dit is ook die dag waarop ons mans en kinders vol in die oë wil kyk en hulle wil herinner:
Ook vroue, meisies en dogtertjies is die werk van God se vingers.
Ook vroue, meisies en dogtertjies se name is in God se handpalm gegrafeer
En word met aansien en eer kroon.
Ook vroue, meisies en dogtertjies behoort met respek en waardigheid behandel word.

Lees die volledige riglyne met liturgiese voorstelle hier.