Die Winterskool wat jaarliks deur die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch, aangebied word, vind vanjaar plaas van Dinsdag 5 Junie tot Donderdag 7 Junie 2018 en handel oor die tema “Justice, Reconciliation and Unity: Rediscovering the power of the gospel”.

Die hoofsprekers is Eleanor du Plooy, Wilhelm Verwoerd en Reggie Nel. Let asseblief daarop dat, as gevolg van die ekumeniese aard van die konferensie, Engels die hooftaal van aanbieding sal wees. Die Winterskool vind plaas by die Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171, Stellenbosch.

Die sluitingsdatum vir vroeë registrasie is Vrydag 18 Mei 2018 en vorms is beskikbaar by:

Helette van der Westhuizen, tel: 021 808 9560; e-pos: hvdwest@sun.ac.za

Divine Robertson, tel: 021 808 2827; e-pos: dr@sun.ac.za

Wilma le Roux, tel: 021 808 3624; e-pos: wler@sun.ac.za

Marita Snyman, tel: 021 808 2538; e-pos: maritasnyman@sun.ac.za

Registrasie sluit op 31 Mei 2018.