My indrukke van die Love George Leadership Convention Werkswinkel:

  1. Die uitstekende bydraes van die fasiliteerders het die deelnemers gehelp om ons fokus in ‘n nuwe rigting te skuif.

Braam: ” ‘n Beduidende deel van die sosio-maatskaplike probleme waarmee ons in SA worstel kan teruggevoer word na ‘n dieper oorsaak: disrespek vir die heiligheid van lewe – menselewe, dierelewe en plantlewe.”

Olusegun Olanipekhun: “If we are not kingdom-minded, heavens will be very reluctant to do business with us.”  Christenleiers behoort ondersteun te word om in elke sektor van die samelewing waar hulle invloed het, die waardestelsel van die Koninkryk af te kondig en self te leef.

  1. Die Werkwinkel en veral die tafelgesprekke het ‘n eie dinamika gehad wat ons met ‘n paar goed gehelp het:

–          Die agterdog en wantroue wat dikwels met denominasionaliteit gepaard gaan het versag, omdat ons op ‘n gesamentlike visie kon begin fokus.

–          ‘n Nuwe bewussyn van ons roeping om in ‘n gebroke samelewing God se agent van verandering te wees, gee ons die waagmoed om ons getuienis weer helder te laat hoor – if you stand for nothing, you fall for anything.

–          Elke gesprek wat tans in SA oor watter onderwerp ookal aan die gang is, staan op die fondament van vertroue.  Daarom behoort dit vir ons ‘n prioriteit te wees om veilige ruimtes te skep waar mense oor grense heen hulle stories kan vertel en kan leer om mekaar weer te vertrou.

–          Ná alles is daar nog soveel human capital en goodwill in SA oor, dat dit vir ons hoop gee vir die toekoms.  Wat kan jy na die tafel toe bring om ‘n nuwe SA mee te begin bou?

Floors   Meyer
floors@mweb.co.za
Februarie 2019