Ds. Andries Cilliers van die Drieankerbaai-gemeente deel ‘n inspirerende perspektief oor die uitdagings en hoopvolle moontlikhede van die verkiesing.

“Ek woon nou die dag ’n praatjie oor die verkiesing by en die spreker haal Thomas Sowell, ’n Amerikaanse ekonoom, aan: ‘There is nothing so bad that politics cannot make it worse.’ ’n Mens voel soms maar so. Ek het al gedink al politiek wat ek nog oor het, is die ou beryming van Psalm 146:2: ‘Moet op prinse nie vertrou nie, by wie niemand heil kan vind…’

Daardie Psalmvers gaan voort: ‘op die mens jou hoop nie bou nie.’ Dalk moet ons eerder sê: ‘There is nothing so bad that people can’t make it worse.’

Dit is egter net die een kant van die storie. Die ander kant is dat mense ook wonderlike goed doen en dat ons mense wat wonderlike goed wil doen en wat die kundigheid en waagmoed daarvoor het, in die politiek nodig het.

Intussen moet ons onthou: Wat ook al gebeur in die verkiesing en na die verkiesing, ons roeping is om gelowig te leef, die hoop te behou en liefde te bewys aan mekaar en aan alle mense wat die Here oor ons pad stuur. Ons mag nie alles van die politiek of van politieke leiers verwag nie – ons is gelowige burgers van ons land wat medeverantwoordelik is vir die soort gemeenskap wat ons hier bou en wat voor God verantwoordelik is om getrou aan Hom te leef en te streef na reg en geregtigheid.

Jou kruisie is getrek – gaan leef nou verder in geloof, hoop en liefde!”

Wees hoopvolle tog verantwoordelike burgers

In die lig van Suid-Afrika se unieke uitdagings, van ekonomiese ongelykheid tot politieke onstabiliteit, is Christelike hoop ‘n noodsaaklike element wat ons nie net vertroos nie, maar ook aanspoor tot aksie. Christelike hoop is nie ‘n blinde optimisme wat die werklikheid ignoreer nie, maar ‘n diepgaande vertroue in God se beloftes en sy plan vir ‘n beter toekoms.

Verantwoordelike burgerskap beteken dat ons nie net passief sit en wag vir verandering nie, maar aktief deelneem aan die gemeenskap wat ons voor God wil verteenwoordig. Psalm 146:2 is immers ‘n metafoor vir die onsekerhede van politieke beloftes en die beperkings van menslike leierskap. So ons moet help waar ons kan! Dit beteken om te stem, maar ook om deel te neem aan gemeenskapsprojekte, om ons bure te help en om op te staan vir regverdigheid en geregtigheid in ons daaglikse lewens. Dit beteken ook om krities te dink en bereid te wees om betrokke te raak by die prosesse wat ons samelewing vorm.

Ons moet dus ons hoop in aksie omskakel – nie net te glo nie, maar ook doen. Dit is ‘n gulde geleentheid om die lig van Christus te wees in ‘n land wat so dikwels in duisternis gehul is.

Hoop en liefde in die gesig van onsekerheid

In die gesig van die onsekerheid en uitdagings wat Suid-Afrika daagliks ervaar, bied hoop en liefde ‘n kragtige teenmiddel teen wanhoop en verdeeldheid. Hoop is ‘n aktiewe vertroue in God se beloftes en sy vermoë om verandering te bring. Hierdie hoop inspireer ons om betrokke te raak en ‘n verskil te maak. Liefde, aan die ander kant, dryf ons om om te sien na ons medemens en om gemeenskappe wat mekaar ondersteun en begrip vir mekaar het te bou. Hierdie kombinasie van hoop en liefde skep ‘n kragtige sinergie wat die potensiaal het om ‘n nasie te versterk.

‘n Gebed vir Suid-Afrika

Hemelse Vader,

Terwyl die stemme nog getel word, dra ons ons geliefde land aan U op.
Ons bid vir vrede en kalmte in elke hoek van ons nasie terwyl ons geduldig wag op die uitslag.

Here, skenk ons die moed om hoopvol te bly en om in liefde na mekaar om te sien.
Help ons om te onthou dat ons uiteindelike vertroue in U is en nie in menslike leiers nie.
Mag ons nie ontmoedig word deur verdeeldheid en onsekerheid nie,
maar eerder gemotiveer wees om in eenheid saam te werk vir die opbou van ons land.

Ons bid vir regverdigheid en integriteit in die stemproses.
Seën diegene wat verantwoordelik is vir die telling van die stemme met eerlikheid en deursigtigheid.
Mag hulle werk met ‘n diep sin van verantwoordelikheid en respek vir die stemme van al ons burgers.

As dit u wil is, gee vir ons leiers wat wysheid, deernis en ‘n hart vir ons mense het.
Leiers wat sal streef na geregtigheid en gelykheid
en wat onverskrokke sal werk vir die verbetering van ons samelewings.

Ons bid vir ‘n toekoms gevul met hoop en voorspoed vir almal in Suid-Afrika.
Mag u hand van beskerming oor ons wees
en mag ons in alles wat ons doen u liefde en lig weerspieël.

In Jesus se Naam bid ons.

Amen.