Grote God

U weet dat ons maar net in simbole en beelde oor U kan praat.
U weet dat ons begrip te beperk en ons woorde te min is as ons wil sê hoe en Wie U is.
Vergewe ons dat ons soms dink dat ons presies kan sê hoe U is en dat ons mekaar dan verketter en uitban omdat ons van mening verskil.

Help ons dan verder om soos Jesus te sê: “U is sóós …”
Help ons om voortdurend nuwe skatte uit u Woord te haal
om aan onsself én ons medemense te sê hoe ons U beleef en verstaan.

Hou ons taal oor U altyd kraakvars, vol seggingskrag, vol lig, vol moontlikhede.
Gee dat ons taal nie ’n muur tussen U en ons én tussen mekaar sal bou nie.

Ons dank U vir mense wie se woorde en oë, gesindheid en liefde só is dat ons kan sê: “God is soos hy of sy …”
Here, wil U nie ook mý lewe gebruik dat mense U in my sal sien nie?
Dan word my lewe ’n simbool wat verby my na U, my Vader, sal wys.

God van Lig en Lewe, ons eer U.

(Outeur onbekend.)