Een van die maniere om te sien hoe die Here werk is om gemeentes met dieselfde geloofsbelydenis bymekaar te kry en te praat!. Dis presies wat ons verlede week in George gedoen het.  Wat nog meer help is as jy die stories van die gemeente by die gemeente hoor.  As jy julle gemeente se verhaal vertel in die ruimtes waar die woord verkondig word of die doop bedien word en daar getroos en gevier word, gaan jou oë nog verder oop vir die werking van God.

Die waarheid is dat ons nie noodwendig in mekaar se ruimtes kom nie.  Selfs NG of VG gemeentes kom nie noodwendig bymekaar nie wat nog van ‘n NG Gemeente wat gaan inloer by ‘n VG Gemeente of omgekeerd.  Die lekker in George was, dat die VG en NG gemeentes saam gesoek het na die werking van God.  Ons het ook die voorreg gehad om na die hoof van ruimtelike ontwikkeling van die George munisipaliteit te luister sowel as die area bestuurder van Badisa wat vir ‘n dag selfs saam met ons “getoer” het.

‘n Paar indrukke staan uit:

Die gemeentes laat hulle geboue en fasiliteite werk tot voordeel van die dorp – ons was aangenaam verras hoe die skole en te huis en organisasies en die sakekamer van die dorp deur die gemeentes gedien word.  Soms is daar selfs finansiële voordeel in.
Die gemeentes is almal uniek vanuit die ontstaans geskiedenis en lokaliteit van die gemeente -dit beteken dat elke gemeente unieke geleenthede en roepings het.
Ons kan en moet van mekaar leer – dit is so bemoedigend hoe die Here van elke gemeente ook ‘n kenner (expert) op spesifieke terreine maak.  ‘n Goeie voorbeeld hiervan is die besoek aan Thembalethu waar Ds Bonga Mgenenge hulle gemeente se droom tot armoede verligting in die fynste detail kon uitlê.  ‘n Bediening in verskillende fases wat onmiddelike nood verlig tot langtermyn werkskepping wat die bou van sonpanele behels. 

Die besoeke is saamgevat in ‘n laaste dag van refleksie en nadenke oor die pad vorentoe.  Waarna toe roep die Here ons oor 5 jaar?

Die gevolgtrekking is dat ons regtig te min met mekaar praat en strategies beplan en dat so ‘n besoek ons net weer bewus maak van ons eenheid en potensiaal as ons handevat en gesinkroniseerd werk. Mag die saad wat gesaai is opkom soos die Here dit wil.

Gielie Loubser
gielie@sun.ac.za
Julie 2019