Daar kom tye wat ons as kerk nie kan of mag stilbly nie, waar stilswye sonde is. In die lig van die voortgesette vlaag van geweld teen vroue en kinders roep ons as Gender Taakspan die kerk op om op te staan en haar profetiese stem te laat hoor.

Geslagsgebaseerde geweld raak alle gemeenskappe en gemeentes – en die voorkoms is so hoog dat daar al na verwys word as ‘n “femicide”. Daar word bereken dat daar in Suid-Afrika gemiddeld elke vier minute ‘n vrou verkrag word; meestal nie deur ‘n vreemdeling op straat nie, maar deur iemand wat sy ken. Daar word beraam dat slegs 40% van verkragtings aangemeld word. Waar verkragtings aangemeld word, ervaar vroue dikwels weer trauma, weens die wyse waarop die strafregtelike prosesse hanteer word.

Dit kan eenvoudig nie so aangaan nie. Christus se liggaam word verneder, verkrag, vermoor – as gelowiges kan ons nie stilbly nie.

Nina Müller van Velden skryf op Facebook: “Silence in the name of ‘not all men,’ ‘politeness,’ ‘taking care not to offend’ is not an option – particularly not in my immediate context of theology and Christian faith communities. No to silencing ‘because the Bible says’ and to ‘that is just the way God has created us.’ No to ‘divine hierarchical ordering’ and gender stereotypes and ‘innocent jokes’ which dictate that men inherently have the power to control women and their bodies. You will not demonize my body, my sexuality, my opinions, my biblical interpretations, or my experiences of the Triune God. And I will not be shut up because of your sighs, your discomfort, your irritation, your resistance when challenged to rethink, unlearn, reframe. Enough is enough.”

Wanneer ons as gelowiges stilbly in die aanslag van hierdie gewelddadige vorme van ongeregtigheid, ondersteun ons die status quo deur ons stilswye. Desmond Tutu het gesê: “If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor”.

Kom ons breek die stilte.

As gelowiges moet ons ons begin uitspreek teen Bybelinterpretasies en die soort teologieë wat veronderstel dat vroue minder waardevol as mans is, dat vroue nie gelyk is aan mans nie, en dat vroue onderdanig hoort te wees. Hierdie tipe interpretasies en uitsprake is onverantwoordelik en gevaarlik in ons konteks, aangesien dit die indruk skep dat God alle mense nie gelyk geskep het nie, en bepaalde magsverhoudinge tussen mans en vrouens goedkeur. God roep ons op tot reg en geregtigheid vir alle mense.

Michelle Boonzaaier skryf op Facebook: “It’s Tuesday, but today I dress as I do on #ThurdaysinBlack because as a faith leader this is the way that I mourn the violence against and violation of women’s bodies. As a survivor of sexual violence I say #thishastostop! We have to do theology differently in faith spaces so that men don’t believe that they are entitled to women’s bodies!”

Staan saam met ons op. Ons ondersteun die moderamen se inisiatief om Sondag, 15 September 2019, as biddag in te rig teen die geweld in ons land en spesifiek teen geslagsgebaseerde geweld.

Ons nooi lidmate ook uit om aan vreedsame betogings deel te neem. Een so ‘n geleentheid vind plaas op Saterdag,21 September om 11:00 voor die parlementsgebou in die Kaapse middestad. Vir meer inligting, besoek die Facebook-blad “March to end femicide in South Africa”.