Ons is midde in die 16 dae van aktivisme vir geen geweld teen vroue en kinders. Wanneer ‘n mens na die hoë geweldsyfers kyk, voel 16 dae soos ‘n druppel in die emmer. “Thursday’s in black” is ‘n ander weeklikse herinnering dat ons op verskeie manier moet bly protesteer teen enige vorm van geweld, maar veral teen die verskeie vorme van geweld teen vroue en kinders. Geweld teen vroue en kinders strek oor alle ouderdomme, kulture, godsdienstige en sosio-ekonomiese grense. Daarom is dit noodsaaklik om dit ook in die erediens op verskillende maniere voor God te bring, byvoorbeeld as gebed, klag, skuldbelydenis en toewyding.

Die liturgiese bronne vir die 16 dae van aktivisme:

Klik hier vir Word-formaat

Klik hier vir pdf-formaat

Klik hier vir 2017 se materiaal.

Lou-Maré Denton
denton.loumare@gmail.com