V.l.n.r: Tinus van Zyl; Riaan de Villiers; Juanita Greyvenstein; Luané Buys McLachlan; Almatine Leene; Bianca Botha; Melanie Thirion; Annelet Slazus; Lou-Maré Denton. Afwesig: Nina Müller van Velden; Ankia du Plooy; Elize Morkel; Michelle Boonzaaier; Louis van der Riet.

Die Gendertaakspan van die sinode is ‘n taakspan van die Diensgroep Toerusting en Navorsing.

Ons roeping is om saam met die kerk in al haar vorme te reis, onderweg na ‘n Liggaam van Christus waarbinne alle persone – vroue en mans – volledig kan tuiskom en hul gawes in vryheid en met ondersteuning kan uitleef. Ons wil in ‘n wêreld waarbinne onreg, juis gebaseer op gender, steeds die oorhand het, hoop skep. Ons wil hande en voete gee aan eenheid, versoening en geregtigheid tussen vroue en mans.

Die fokus op gender is gegrond in die feit dat die kerk sistemies en struktureel vir die grootste deel van die geskiedenis vroue uitgesluit het, of slegs vroue in bepaalde rolle en bedienings toegelaat het. Alhoewel daar reeds groot en positiewe skuiwe gemaak is in die NG Kerk, sowel as in ons sinode, is ons deeglik bewus van hoe diep die wortels van patriargie en seksisme lê – en dat lidmate en persone in die bediening dit op verskeie maniere steeds baie konkreet ervaar. Ons wil saam met mede-gelowiges uitsluiting en onreg aanspreek, en alternatiewe skep.

Die omvang van gender-gebaseerde geweld, seksuele misbruik, en verkragting dwing ons om juis ook as kerk teologies te besin oor ons rol: profeties, in die bekamping van hierdie ongeregtigheid en misdaad, maar ook ondersoekend – na die onderliggende boodskappe en teologieë wat hierdie vorme van onreg onderhou. Gender-gebaseerde geweld, seksuele misbruik, en verkragting vind oral plaas, ook in die gemeenskappe wat ons bedien, en in die netwerke en verhoudings waarbinne gelowiges met mekaar staan – binne en buite die mure van ons kerkgeboue. Daarom kan die kerk nie swyg, of slegs agter geslote deure hieroor praat en hierteen opstaan nie.

Die Gendertaakspan bedien die sinode deur middel van vyf fokusareas:

  • Strukture, sisteme en leierskap
  • Hulpmiddels, navorsing en toerusting
  • Gespreksfasilitering
  • Spiritualiteit en liturgie
  • Mentorskap en pastoraat

Kontak gerus die taakspan-leier, Melanie Thirion, by melanie@ngkenridge.co.za vir verdere inligting.

Bo is ‘n foto, geneem by die mees onlangse vergadering van die Gendertaakspan.