Getuienis oor die gesprek van die Kuratorium dagbestuur en ds. Stefaan de Jager

Verteenwoordigers van die dagbestuur van die Kuratorium van die Wes-Kaap het op Donderdag 29 April 2021 by die Kweekskool met ds. Stefaan de Jager gesprek gevoer oor die mediagesprek wat ontstaan het na aanleiding van die legitimasiediens van die 29ste Maart 2021 op Stellenbosch.

Teenwoordig in die gesprek was: Ds. Stefaan de Jager en die volgende lede van die Kuratorium: ds. Peet Bester, dr. Jana van den Munckhof, ds. Ankia du Plooy, dr. Pieter van der Walt en dr. Frederick Marais.

Uit die gesprek GETUIG ons graag die volgende:

Na aanleiding van die mediagesprek van die afgelope weke oor die legitimasiediens van 29 Maart 2021, het ons mekaar in persoon ontmoet en ‘n gesprek van vier en ‘n halwe uur gevoer. Die gesprek is gevoer binne die ooreengekome waardes van respek, vrymoedigheid en vertroulikheid. Daar is ruimte gemaak om mekaar in die oë te kyk en na mekaar se verhale te luister. Ons het konstruktief gesprek gevoer oor sake soos Godsbegrip en liturgie.

Die Facebook-gesprek het mense verdag gemaak en baie skade berokken. Ons het opnuut daarvan bewus geword dat sosiale media nie die ruimte kan wees vir konstruktiewe gesprek oor meningsverskille in die kerk nie.

Ds. de Jager het waardering uitgespreek vir die positiewe manier waarop die gesprek plaasgevind het. “Ek het die Kuratorium oop en toeganklik gevind.” Hy het ook verklaar dat hy sy stellings op Facebook onvoorwaardelik terugtrek. “Ek wil uit my hart verskoning aanbied teenoor hulle wat negatief geraak is.” Hy het verder gesê: “Hier is nou ‘n brug gebou en ek sal in die toekoms direk met die Kuratorium kontak maak indien ek vrae het.”

Die Kuratorium het waardering dat ds. De Jager bereid was om aan die gesprek deel te neem en wil ons herverbind tot die waarde van persoonlike gesprekvoering.

Die mans wat teenwoordig was, is tydens die gesprek diep geraak deur die onreg wat vroue kollegas ervaar in ‘n voortgaande miskenning van hulle roeping. Die Kuratorium sien dit as ons roeping om toe te sien dat almal wat geroep is onbelemmerd in die bediening sal floreer. Dit hou in dat ons sal opstaan teen onreg en onbillikheid.

EINDE

Vrydag 30 April 2021

Vir die oorspronklike verklaring van die Kuratorium, klik hier.