Kersverse

5 Desember 2018 om 19:00

Groote Kerk Kaapstad

Die tradisionele “9 lessons and carols” word voorgesit in Afrikaans en vorm deel van die Groote Kerk Kaapstad se “First Thursdays” uitvoerings.

Die voorlesings word aangevul met toonsettings van Afrikaanse gedigte deur onder andere TT Cloete, Totius, Antjie Krog en Elisabeth Eybers, asook samesang van bekende kersliedere. Die toonsettings en vertolking daarvan word deur Babette Viljoen en Olga Leonard behartig. Lize Beekman tree op as voorleser en Inge Leonard speel tjello vir die geleentheid.

Toegang is gratis. Daar word ’n kollekte opgeneem ten bate van Die Burger Kersfonds.