Verlede Vrydag het meer as 170 kerkleiers van reg oor die land, insluitende afgevaardigdes uit ons townships, bymekaargekom vir ‘n kragtige konferensie oor herlewing in Kaapstad. Hierdie opwindende geleentheid, wat geborg is deur Getuienisaksie, het die sentrale temas van herlewing, eenheid en disippelskap omarm.

Die Sentrum vir Publieke Getuienis (SPG) was betrokke by die organisering van hierdie konferensie in samewerking met leiers vanuit verskeie denominasies. Hierdie taakspan glo dat getuienis nie beperk is tot ‘n enkele sfeer nie, maar eerder ‘n wye front dek. Dit herinner ons daaraan dat ons getuienis van God se genade en herlewing nie beperk moet bly tot die kerk nie, maar dat ons dit in elke area van ons lewens moet uitstraal.

Hierdie gelowiges het gewys dat herlewing nie net ‘n idee is nie, maar ‘n werklikheid waarna verlang word en waarvoor gebid word in elke gemeenskap.

Elkeen van ons het ‘n unieke rol om te speel in God se plan vir herlewing in die kerk. Mag hierdie konferensie ‘n keerpunt wees in die reis van ons geloof en mag die herlewing wat daar ervaar, versprei na elke hoek van Afrika.

Hoe het ander The Great Revival ervaar?

Braam Hanekom van SPG vertel dat een van die mees indrukwekkende aspekte van hierdie konferensie die passie en energie is waarmee ons kollegas uit die townships gedroom het oor herlewing. “Dit het my persoonlik diep in die hart gegryp. Hierdie gelowiges het gewys dat herlewing nie net ‘n idee is nie, maar ‘n werklikheid waarna verlang word en waarvoor gebid word in elke gemeenskap. Hulle het ons herinner aan die krag van geloof en volharding en die aansteeklikheid van hul passie het ons almal aangemoedig om die vlam van herlewing in ons eie harte te laat brand.”

Trevor Herbert van die Suid-Afrikaanse Gereformeerde Kerk (SAGS) het ‘n aangrypende pleidooi vir eenheid gelewer, wat ons laat besef het dat herlewing nie ‘n individuele strewe is nie, maar eerder iets wat ons gesamentlik moet najaag. Trevor het ons uitgedaag om wakker te skrik en daadwerklik betrokke te raak. “The Great Revival is ‘n oproep om die saad van hoop, liefde en vreugde te saai te midde van die donkerste tye. Ons word geroep om oor die mure van verdeeldheid te kyk en mekaar as mede-pelgrims op hierdie geestelike reis te aanvaar. Dit is die krag van eenheid en saamstaan wat die herlewing in die kerk sal bevorder.”

By hierdie geesvervulde geleentheid het Danelle Jordaan van die Sentrum vir Publieke Getuienis vir God ervaar op in ‘n nuwe en kragtige manier. “Die konferensie het my met n skok laat besef met hoeveel kortsigtigheid en kleingelowigheid ons soms hierdie lewe benader. Veral Mike Burnard se aanbieding was ‘n broodnodige herinnering dat ons altyd hierdie lewe in die konteks van die ewigheid moet sien… Dat enige swaarkry, frustrasie, uitdaging of hartseer ons nie moet ontmoedig nie, maar dat ons dit juis moet sien as ‘n geleentheid vir ons om te dien as instrumente waardeur God die ware evangelie aan meer en meer mense kan openbaar. Ons moet so dankbaar wees dat hierdie ons voorreg is! Die wêreld het bo alles die onvoorwaardelike en onverklaarbare liefde van God nodig… En dis ons verantwoordelikheid om dit uit te dra.”