Hugenote Kollege op Wellington is ‘n privaat Christelike instelling wat na-skoolse opleiding in Teologie en Kerklike Bediening asook Maatskaplike Dienswerk aanbied.

Die Kollege is onlangs geregistreer om die B Th-graad (“Bachelor in Theology in Missional Ministry”) per afstandsonderrig te mag aanbied. In die lig daarvan beskik die Kollege tans oor ‘n vakature vir ‘n deeltydse termynpos as lektor in Teologie. Benewens die aanlyndoseerpligte sal die bekleër van hierdie pos die kursusmateriaal aan die hand van die vasgestelde kurrikulum ontwikkel en betrokke wees wees by die studie- en praktykbegeleiding van ingeskrewe studente.

Persone met ‘n PhD/DTh-graad in Teologie verwerf aan ‘n geregistreerde universiteit in Suid-Afrika, wat Engels en Afrikaans magtig is en rekenaargeletterd is, word genooi om aansoek te doen vir die betrekking.  Ervaring van afstandsonderrig en kennis van Moodle-sagteware sal as aanbeveling dien.

Begindatum: 1 Januarie 2020

Slegs aansoeke per e-pos sal aanvaar word.  Aansoeke en navrae kan gerig word aan me Visser by bestuur@hugenote.com