As deel van Hugenote Kollege se 70ste bestaansjaarvieringe plaas ons ‘n reeks interessante brokkies oor luisterryke geskiedenis van hierdie kollege in Wellington.

Fanie Heroldt daag ons kennis uit met ‘n paar vrae:

  • Hoekom is “Hugenote” in die naam van die Kollege? 
  • Wat is nou so “nuut” aan die 70-jarige Hugenote Kollege? 
  • Wat bied die Hugenote Kollege tans? 

Die “Hugenote” in Hugenote Kollege

Hugenote Kollege het sy naam gekry van die oorspronklike Hugenote Seminarie, wat in 1873 in Wellington gestig is (148 jaar gelede).

Die Franse Hugenote is geplaas tussen Hollandse boere in die streek wat van Franschhoek (suid-wes) oor die Paarl tot by Wellington (noord-oos) strek. Geografies volg dit ‘n bergreeks van die kom van die Franschhoek berge, langs die Drakenstein tot met die Limiet berge. Wellington se oorspronklike Franse naam was Val de Charon – die “ vallei van die wa-makers”. Toe die gemeenskap sterk genoeg word om af te stig van die Paarl, wou die inwoners erkenning gee aan die rol van Sir George Napier (die goewerneur) en het die naam “Napier” voorgestel. Hy het egter “Wellington” voorgestel omdat hy reeds vernoem is. Dit is nogal ironies dat die inwoners dit aanvaar het, want die naam verwys na die aanvoerder (The Duke of Wellington) van die gesamentlike Britse magte wat die Franse (Napoleon) by Waterloo verslaan het !

Andrew Murray, die stigter van die Hugenote Seminarie, was baie bewus van die sterk godsdienssin van die Hugenote in hierdie vallei. Hy het daarom besluit op “Hugenote” – iets waaroor Hugenote Kollege steeds trots is..

Hugenote Kollege het verskillende ontwikkelingsfases deurgegaan. Dit het begin by Murray se ywer dat vroue opgelei moet word – in ʼn tyd wat daar geen skole vir meisies was nie. Die Hugenote Seminarie het van ʼn gewone skool vir meisies ontwikkel tot na-skoolse opleiding – en die voorkeur naam “Kollege” is gebruik. (Universiteit Stellenbosch is op daardie stadium nog Victoria Kollege genoem). Met die wetgewing ten opsigte van universiteite, het Hugenote Kollege se naam verander na Hugenote Universiteits Kollege – ʼn unieke universiteit net vir dames! In 1948 het die regering besluit om die Hugenote Universiteit Kollege te sluit. Die NGK was in ʼn proses om ʼn instelling vir kerklike maatskaplike werkers op te rig. Na onderhandeling met die Staat is die Wellington kampus in 1951 deur die NG Kerk oorgeneem. Dit was die geboorte van die Hugenote Kollege, wat baanbrekerswerk ten opsigte van maatskaplike werk as loopbaan verrig het. Die naam Hugenote Kollege is gevestig.

Hoekom “nuut”?

‘n Instelling word net 70 jaar oud as hy een of twee keer verjong en herontwerp word!

Hugenote Kollege, nuut gestig in 1951, was ʼn gesamentlike onderneming van die NG Kerk en die regering van die dag. Die gemeenskaplike fokus van die samewerking was die ontsaglike nood op maatskaplike gebied o.a. as gevolg van armoede weens droogtes, verstedeliking en die nadraai van die oorlog. Hugenote Kollege het na die aanvanklike diplomakursus ook ‘n graadkursus in maatskaplike werk aangebied. Die akkreditasie vir hierdie graadkursus is verleen kragtens ʼn ooreenkoms met UNISA. In 2012 is hierdie akkreditasie teruggetrek. Dit het Hugenote Kollege se voortbestaan vernietig: geen akkreditasie, geen studente, geen staatsbefondsing !

Met groot waagmoed het die Hugenote Kollege direksie besluit om voort te gaan, maar dan as ‘n privaat inisiatief. Dit is waar Hugenote Kollege hom tans bevind.

Die Bybelse beeld van ʼn boom wat afgekap word . . . maar uit die stomp spruit daar nuwe lote . . . is baie toepaslik.

Wat bied Hugenote Kollege tans?

Hugenote Kollege huisves drie skole:

  • Die Skool vir Maatskaplike Hervorming
  • Die Skool vir Teologie en Bediening
  • Die Skool vir Sosiale Innovasie

Gaan loer gerus op die webwerf vir meer inligting. https://hugenote.com

  • Die kollege het ook ‘n satellietkampus in Kimberley en Worcester
  • Deur A Murray en die NG Kerk en Wellington is daar ook ‘n band tussen Hugenote Kollege en die ou Sendinginstituut – wat vandag gerestoureer is as deel van die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit.