Hierdie kinder- en jeugsorgsentrum op Wellington beskik oor ‘n pos vir ‘n bemarkingsassistent. ‘n Tersiêre bemarkingskwalifikasie en ‘n geldige bestuurslisensie word vereis. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 30 November – klik hier vir die volledige posbeskrywing in PDF-formaat.