HUIS J J WATSON

PROGRAM VAN 

VAKATURE

Faktotum / Nutsman 5/8 Pos (Termynkontrak)

Verantwoordelikhede:

  • Algemene instandhouding van die geboue, terrein, toerusting, watervoorsiening en rioolwerke van die tehuis.
  • Vervoer van inwoners en goedere soos nodig.
  • Bodetake soos nodig.
  • Bevordering van beroepsgesondheid en – veiligheid maatreëls van die tehuis..
  • Ondersteuning van die waardes van Badisa en die missie van Huis JJ Watson.

Posvereistes:

  • Moet oor ‘n geldige KODE 8 rybewys en publieke vervoerpermit beskik.
  • Bedrewenheid in lees en skryf van Afrikaans en een ander amptelike taal, soos van toepassing in die Wes – Kaap.
  • Sober gewoontes. Nie rokers sal voorkeur geniet.
  • Graad 12 of ‘n tegniese kwalifikasie sal ‘n aanbeveling wees.
  • Effektiewe kommunikasievaardighede.

Aansoek sluit :       24 Mei 2019

Diensaanvaarding : 1 Junie 2019 of so gou moontlik

Rig volledige CV met bewys van bestuurslisensie en PDP aan:

Die Bestuurder
H/v Cradock – & Fichatstraat
George 6529
Of e-pos na: jjwatson@mweb.co.za