BADISA: Tehuis vir Bejaardes

Huis Klippe Drift is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-Kaapland) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag.

Vereistes:

  • Goeie menseverhoudings kan handhaaf
  • Kennis van versorging van bejaardes hè
  • Geregistreer wees by SANC
  • Teen minste oor 5 jaar toepaslike ondervinding beskik

Vergoeding:

  • Normale diensvoordele geld
  • Voltydse pos
  • Markverwante Salaris en voordele

Sluitingsdatum:   15 November 2019

Skriftelike aansoeke, volledige CV, onlangse getuigskrifte,  bewyse van kwalifikasies aan:

 

Huis Klippe Drift

Posbus X7

Napier

7270

 

Telefoon (028) 423 3862

Epos hkdbestuur@telkomsa.net

Faks (028) 423 3319