Ons glo dat die Bybel die maatstaf is waarmee ons ons lewe meet. Die Bybel is deur baie skrywers oor ‘n lang tydperk geskryf in die antieke tyd. Die Bybel is ‘n versameling verhale en geskrifte wat oor baie jare tot stand gekom het en wat vertel van hoe God met mense op reis is. Ons glo dat God in die afspeel van die storie, die oorvertel daarvan, die skryf daarvan en die oordrag en vertaling daarvan betrokke was deur Sy Gees. Ons glo dat God steeds vandag vir ons in die lees van die Bybel inspireer en ons help om die storielyn te verstaan en die beginsels daaruit vandag toe te pas. 

Delf Dieper: Die Woord
— Coenie Burger

Daar is ‘n manier waarop ons sou kon sê dat die hele Reformasie gedraai het om die Bybel. Die herontdekking van die Bybel en ‘n nuwe lees daarvan deur priesters soos Maarten Luther was een van die groot dryfvere agter die Reformasie. En verseker was een van die grootste gawes van die Reformasie aan ons dat hulle aan ons ‘n kerk wou nalaat waarin die Bybel `n absolute sentrale plek sou hê.

Maar ons sal ‘n groot fout maak as ons dink dat die hele stryd in die Reformasie net oor die Bybel gegaan het. Die vraag van Luther wat die Reformasie aan die gang gesit het was ‘n vraag na God! Waar vind ons God, spesifiek ‘n genadige God?

Die Bybel was so belangrik vir die Reformatore omdat hulle geglo het dat die Bybel die enigste plek was waar ons betroubare kennis  oor God kan kry. Ons kan nie maar op mense vertrou of selfs op die kerk en sy vergaderings om dit vir ons te gee nie. Die Bybel is die plek waarin die Here Homself op `n onvergelyklike manier aan ons geopenbaar het.

Die kerkvader Augustinus het dit baie mooi gestel: in ‘n tyd waar geen mens God self van aangesig tot aangesig kan sien nie, het Augustinus gesê “dat die Bybel vir nou God se gesig vir ons is”. As ons wil weet wie en hoe God is, moet ons die Bybel gaan lees.

Maar ons leer nie net vir God ken in die Bybel nie. Die Bybel help ons ook om onsself en ons wêreld beter te verstaan. Die Woord is werklik ‘n lamp vir ons voet en ‘n lig vir ons pad (ps 119:105).  Wat die digter van Ps 16 sê is absoluut waar: “die Here leer ons hoe om te lewe (vs 11)”.

Iemand soos Calvyn het deurtentyd beklemtoon dat as ons die Here se wil vir ons lewens reg wil hoor, ons die hele Bybel – Ou en Nuwe Testament met al sy boeke – ernstig moet neem. Ons kan nie net een of twee boeke lees en dink dat ons nou genoeg weet nie. Die Bybel gaan nie oor ‘n klomp los versies of erger ‘n klompie reëls of wette nie. Die ganse Bybel vertel in meer episodes (en boeke) een boeiende verhaal wat ons in sy geheel moet hoor. As jy ‘n hoofstuk of twee ignoreer of sou weglaat mag jy ‘n wesenlike deel van die storie nie reg verstaan nie.

Maar saam met hierdie klem op die ganse Bybel het die Reformatore ook volgehou dat die Bybel ‘n baie duidelike kern of fokus het. Die Bybel is aan die eenkant ‘n moeilike, meerkantige en komplekse boek – dit is waar.  Maar aan die anderkant is die sentrale boodskap van die Bybel helder en duidelik en so eenvoudig dat kinders dit kan verstaan. Die Reformasie was eenstemming daaroor dat die fokus van die Bybel op Jesus is. Die Woord wil ons na Jesus toe lok en dryf! Wie Hom gesien het, het God gesien.  Wie sy storie verstaan, verstaan die verhaal van die hele Bybel. As ons Hom en sy gawes ontvang, ontvang ons God en sy liefde in ons lewens en alles wat ons nodig het vir ‘n goeie lewe voor die aangesig van God.

Dit is baie belangrik om hierdie sentrale klem op Jesus reg te verstaan. So belangrik as wat die Bybel is, moet ons begryp dat dit nie in die laaste plek oor die Bybel gaan nie.  Ons word nie gered omdat ons in die Bybel glo nie. Ons word gered omdat ons in Jesus glo.  Ons glo nie in die Bybel nie; ons glo in Jesus – die Jesus wie se storie ons hoor in die Bybel.  Baie van die foute wat die kerk in die geskiedenis gemaak het, is gemaak deur fanatici wat meer in sekere wette en reëls in die Bybel geglo het as wat hulle regtig in Jesus Christus geglo het.

Die Reformasie het gedink dat die Bybel belangrik is omdat dit die boek is wat ons help om God en onsself en die lewe reg te verstaan.  Maar hulle het ook geglo dat die Bybel meer was as net ‘n boek wat aan ons regte en betroubare kennis meedeel.  Die Bybel kan ons ook help om te verander, om tot bekering te kom!

Hulle het geglo dat die Bybel ‘n boek met besondere krag is – lewend en kragtig soos Hebr 4:12 sê.  Die misterieuse krag van die Woord het te doen met die werk van die Heilige Gees. Wanneer die Heilige Gees die Woord van die Here “opneem” kan dit gebeur dat die Woord ons nie net leer en inlig nie, maar ons ook transformeer en verander – nuwe mense van ons maak.  Dit is soos Dawid gesê het: “Die Woord van Here ….gee lewe! (Ps 19:8)”

‘n Groot deel van hulle gespook met die kerk van hulle tyd was om aan die Bybel weer ‘n belangrike en vaste plek te gee in die erediens van die gemeente en ook in die daaglikse lewens van lidmate. Daarom het die Reformatore moeite gedoen met die vertaling van die Bybel in die leestaal van lidmate en mense aangemoedig om hulself gereeld bloot te stel aan die hoor en lees van die Bybel.  Ps 1:1-2 herinner ons: “Dit gaan goed met die mens.. wat in die Woord van die Here vreugde vind en dit dag en nag oordink”.

As ons met God wil lewe, sal ons moet aanleer om met die Bybel te lewe …

Lees: Esegiël 2: 9 – 3:3
Die opdrag aan Esegiël