As deel van die Sinodale Taakspan Leer en Aktuele Sake (STLAS) se werk het dr Francois Wessels in 2014 ‘n teologiese standpuntdokument oor Israel en die Palestyne beskikbaar gestel.

“Die stryd om die grondgebied wat vandag as Palestina/Israel bekend staan, is ‘n eeue-oue een. ‘n Groot deel van die Bybelse tydperk word gekenmerk deur stryd rondom hierdie stukkie aarde van die Midde-Ooste aan die oostekant van die Mediterreense See. Vir die Israeliese slawe in Egipte, was dit die Beloofde Land en staan die Eksodus (uittog uit Egipte/slawerny) en Intog (inbesitneming van Palestina) in die teken van God (Yahweh) se seënende voorsienigheid.

Maar sedertdien het die stryd om hierdie stuk grond nooit werklik opgehou nie. Groter moondhede as die Bybelse volke van Israel en Juda het hulle stryd om mag en heerskappy bo-oor hierdie gebied gevoer. Egipte. Sirië, Babilonië/Perse. En later, in die Nuwe-Testamentiese tyd, die Romeine.

Vandag gaan dit egter nie meer oor die groot moondhede as sodanig nie, maar oor diegene wat as Jode hierdie stuk grond (of dan ‘n gedeelte daarvan) om historiese en godsdienstige redes, weer terugeis (en terugneem) van die Palestyne (die bewoners van hierdie grondgebied vir afgelope meer as ‘n eeu).”

Lees die pdf-dokument hier.