Die bestelvorm vir Jaarboek 2020, met inligting oor sinodes, ringe, gemeentes, predikante van die NG Kerk, NG Kerk in Afrika, Reformed Church in Africa en familiekerke in die buiteland, sowel as teologiese inrigtings, is nou beskikbaar.

Rig navrae via e-pos aan bestel@bmedia.co.za of skakel 0860 26 33 42. Kopieë sal beskikbaar wees in Januarie 2020.

Klik hier om die bestelvorm af te laai.