Ek was geseënd deur vir meer as 10 jaar in die bediening op Vredendal te wees.  Twee hoogtepunte staan vir my uit in hierdie tyd:  Enersyds die proses tot groter samewerking wat begin is tussen die twee NG gemeentes op die dorp en wat uiteindelik uitgeloop het op die samesmelting van die twee gemeentes op 1 Maart 2018.   Die tweede is die besonderse kollegiale verhouding tussen my en Anton en toe ook Nico wat later bygekom het.  Trouens, ons was meer as kollegas, ons is vriende.

‘n Nuwe seisoen breek vir my aan op 1 Maart 2019.  My oupa het destyds geboer binne die grense van Outeniqualand gemeente.  Ek sien dus uit om terug te keer na my wortels en my roeping te leef daar waar my moeder groot geword het.  Ek hou vas aan die teks wat ek in 1985 met my Belydenisaflegging ontvang het: “want Hy wat julle roep, is getrou.” 1 Tess 5:24.

Van links na regs: Jan, Karien, Henk en Melani

JH (Jan) Fourie

Februarie 2019