Die Jan Kriel Kommissie nooi gelegitimeerde predikante van die NG Kerk-familie om aansoek te doen vir bogenoemde vakature.

Die Jan Kriel Instituut is ‘n program van Badisa wat die ontwikkeling van kinders met epilepsie en ander spesiale onderwysbehoeftes binne die konteks van Jan Krielskool in Kuilsrivier, ten taak het.

Die posbekleër sal aan die Direkteur rapporteer en sal hoofsaaklik verantwoordelik wees vir die ontwikkeling en fasilitering van fondse, vriende en vennote met die oog op die taak van die Instituut.

Dit behels onder andere die bemarking, die bou van verhoudinge en betrokkenheid by kerke, gemeentes, individue, die korporatiewe en private sektor. Dit sluit in die bestaande ondersteuningsbasis en die werf van nuwe vriende en vennote.

Die ideale persoon moet aan aan die volgende vereistes voldoen

  • ‘n Geskiedenis van betrokkenheid en begrip vir gemarginaliseerdes/barmhartigheid hê
  • ‘n Bewese vermoë met betrekking tot skakeling en fondswerwing
  • Goeie kommunikasievaardighede, skriftelik en verbal, in Afrikaans en Engels
  • Goeie administrateur en organiseerder met aanvaarbare werkskennis in finansiële sake
  • ‘n Persoon met goeie menseverhoudinge, leerbaarheid, aanpasbaarheid en ‘n strewe tot selfontwikkeling

Vergoeding word volgens die sinodale riglyne vir leraars van die NG Kerk in SA bepaal en sal tydens onderhoud bespreek word. Diensaanvaarding word beoog vir 1 Januarie 2018 of so spoedig daarna.

Belangstellendes kan tot 31 Oktober 2017 ‘n beknopte CV (maksimum vier bladsye), met drie referente, stuur aan:

Die Voorsitter,
Jan Kriel Insituut,
Posbus 650,
KUILSRIVIER, 7579

of e-pos instituut@jankriel.co.za

Persoonlike navrae kan ook gerig word aan Dr Fanie Herholdt by 082 380 3505.