Lees hier hoe Jan van Schoor skryf oor sy bediening van 33 jaar:

Hoe sal ‘n mens die bediening beskryf? Die naaste wat jy miskien met een woord sou kon kom, is: dit is ‘n “voorreg”.  As predikant het jy die voorreg om enige lidmate se huis binne te gaan en hulle lewens, vreugdes, hartseer, worstelinge, struikelblokke, feilbaarheid, mislukkings,  gebrokenheid, drome en aspirasies met hulle te deel.  Om in en deur al hierdie lewensgebeure net vir hulle te kan verseker en te leer dat God vir hulle Immanuel is. Dit is ‘n voorreg!

Soveel te meer is dit ‘n voorreg om jou eie lewe ook vir 33 jaar saam met die lidmate te kan deur-leef.   Natuurlik was daar foute gemaak, mislukkings, frustrasies, maar deurentyd het die uitdagings  wat jou in die gesig gestaar het, jou aangespoor om beter na die Vader te “luister”  en in gehoorsaamheid diensbaar te wees.

Vir my en Gerda was die vreugde om ons Here in Sy gemeente van Redelinghuys te dien. Dit is waar ons kinders gebore is, hulle eerste treë gegee het en die volwasse lewe betree het. Dit is waar ons as huisgesin soveel liefde ontvang het, en waar ons ook geleer het om jouself te gee vir die gemeente.

Daarbenewens was dit vir beide van ons ‘n dankbare voorreg om op breër kerklike terrein ook diensbaar te kon wees. Die mense wat jy daardeur leer ken het, perspektiewe wat verbreed is en wat beleef was,  het soveel verryking en seën tot ons lewens toegevoeg.

Waar ons beoog om ons op Lambertsbaai te vestig,  sal ons doen wat ons hand vind om te doen en onsself ook gee om binne die gemeenskap diensbaar te wees. Wat egter waar is, iets van ons harte sal in Redelinghuys agterbly.

Jan van Schoor
jcvsch@patat.co.za
Februarie 2019