Van kollega Charl van Rensburg (NG Gemeente Montagu) ontvang ons vir ‘n wegtrek die kalendermaande van 2019 apart as Word-dokumente vir diegene wat solank wil begin met jaarbeplanning vir volgende jaar. Die skoolvakansies en vakansiedae is reeds ingevul, laat weet Charl.

Onthou asb. ook om die sinodesitting, 13 tot 17 Mei 2019, ook daarop aan te bring.

Klik onder vir die verskillende maande.

Januarie 2019

Februarie 2019

Maart 2019

April 2019

Mei 2019

Junie 2019

Julie 2019

Augustus 2019

September 2019

Oktober 2019

November 2019

Desember 2019

  • Ons aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige datums wat in hierdie dokumente vervat word nie – dit word bloot as diens beskikbaar gestel. Die onus rus op elke gebruiker om datums en inligting self te verifieer voor gebruik of verspreiding.