Loading Events

Die sinodale nuusredakteurs en andere by sinodes se kommunikasie betrokke, vergader jaarliks. In 2019 is die vergadering by eMseni, Benoni.