Karlien Bekker het op 28 April vir die laaste keer by NG Kerk Nuwerus gepreek. Nou is sy en haar man Hennie op pad Skotland toe om diensbaar te wees by Lethan St Mark’s Church in Perth. Sy getuig dat haar bediening daar oorlaai was met genade vanuit God se hand.

“Vyf jaar! Dit is die tyd wat ek en Hennie deel was van Nuwerus-gemeente! Ons het 1 Mei 2019 begin en 30 April 2024 klaargemaak. Dit was wonderlike jare van saamkuier en lag, basaars hou en eet, kerkeredienste en sing, asook pragtige blomme in blommetyd.

Maar dit was ook jare van droogte en huil, spanning en leer ontvang deur uitreike van ander, dit was COVID-19 met geen kerkbyeenkomste vir vyf maande nie asook geliefdes se siektes en dood.

Ons het saam dankbaar gelag en saam hartseer gehuil. Ek sal die saamwees en die stories deel met mekaar altyd in my hart saamdra. Ek is dankbaar dat die gemeente my en Hennie in hulle lewens toegelaat het en my as herder en leraar vertrou het. Ons groet met ‘n traan in die oog. Ons weet wel dat die Here vir ons en vir die gemeente ‘n goeie vooruitsig het, ‘Ek weet wat Ek vir julle beplan, voorspoed en nie teëspoed nie’… Daarom gaan ek en Hennie ook met ‘n rustige hart weg na Skotland. Ek sal daarso bedien by Letham St Mark’s Church in Perth wat deel is van die The Church of Scotland.

My laaste erediens op 28 April 2024 het gefokus op 1 Tessalonisense 5:16-24. Die drie woorde wat ek wil uithaal, is BLYDSKAP, GEBED en DANKBAARHEID. Wees altyd bly, bid gedurig en wees in alle omstandighede dankbaar! WANT dit is wat Christus van ons verwag!

Die gemeente het vir my ‘n pragtige rooi stola met wit kruise daarop gegee as geskenk, ek sal dit dra in Skotland en altyd aan my tuiste in Suid-Afrika dink wat my voorgestel het aan die Here Jesus Christus.”