Diaconia, die eenheidsbediening van die NG Kerk Wes-Kaapland en die VGK Streeksinode Kaapland, het reeds skenkings van meer as R2,2-miljoen aan gemeenskappe gemaak sedert die begin van die COVID-19-pandemie.

Teen einde Mei is daar reeds donasies aan onder meer 161 VGK en NG-gemeentes regoor die provinsie gedoen om hoofsaaklik voedselsekuriteit in die mees kwesbare gemeenskappe te verbeter. Dit sluit die verspreiding van kospakkies, voorbereide maaltye sowel as koopbewyse in. Verdere bydraes is ook gemaak om maskers, sanitasiemiddels en ander beskermende kleredrag vir noodsaaklike diensverskaffers te voorsien. Gemeentes vanaf Vishoek in die suide van die Kaapse metropool tot Alexanderbaai in die noorde van die Weskus is reeds so ondersteun.

Diaconia werk grootliks binne plaaslike ekumeniese netwerke waar die geloofsgemeenskap saamspan met plaaslike owerhede, die provinsiale regering sowel as ander nie-regeringsorganisasies en gemeenskapstrukture om nood te identifiseer en aan te spreek.

Volgens Nioma Venter, predikant in sinodale diens vir Diaconia, speel koördinasie ‘n kernrol in hulle hulpverleningsaksies. “Individuele gemeentes is reeds vir langer as twee maande besig met omvattende uitreikaksies, maar dit is nie op die langtermyn finansieel volhoubaar nie. Daarom moedig ons gemeentes aan om deel te word van netwerke wat reeds in die spesifieke gemeenskap aktief is. Op hierdie manier word hulpbronne saamgevoeg, word die duplisering van hulpverlening uitgesny en maak ons seker dat soveel mense as moontlik bereik word.”

Sy doen egter ’n dringende beroep om lede van die publiek om eerstens hulle plaaslike gemeentes te nader vir hulp. “Diaconia kan nie op ’n individuele basis hulp verleen nie, so die proses is net meer toeganklik en vinniger as mense by hulle plaaslike gemeente aanklop vir hulp. Die fonds ondersteun gemeentes vir plaaslike uitreike en individue word na die naaste netwerk verwys word.,” verduidelik Venter.

Bykans drie maande na die nasionale inperking begin het, reken kenners dat die kruin van die COVID-19-pandemie nog nie in sig is nie. Diaconia berei hulself dus daarop voor dat die nood slegs gaan toeneem en moedig besighede en lede van die publiek om waar moontlik bydraes tot die rampfonds te maak. Vir meer inligting, stuur ‘n e-pos aan diaconia@kaapkerk.co.za.

EINDE