Vakansie- en Kerklike Feesdae en Biddae

Hier is inligting oor vakansie- en kerklike fees- en biddae, sowel as ander belangrike datums. Die datums word jaarliks beskikbaar gestel deur Bybel-Media en gepubliseer in die Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke.

Hou gerus ook die Kalender van die Sinode van Wes-Kaapland dop vir inligting rakende sinodale vergaderings en ander geleenthede.

2016 2017
Nuwejaarsdag  1 Januarie 1 Januarie
Week van gebed  Januarie  Januarie
Lydensweke begin 7 Februarie  26 Februarie
Aswoensdag  10 Februarie 1 Maart
Biddag vir Opvoeding en Onderwys 14 Februarie 12 Februarie
Sinodale Dankdag (VS) 14 Februarie  12 Februarie
Wêreldbiddag vir vroue 4 Maart  3 Maart
Wêreldbiddag vir mans 5 Maart  4 Maart
Menseregtedag  21 Maart  21 Maart
Goeie Vrydag 25 Maart 14 April
Paasfees  27 Maart  16 April
Gesinsdag  28 Maart   17 April
Dag van Danksegging en Verootmoediging  3 April                   2 April
Vryheidsdag 27 April  27 April
Werkersdag  1 Mei 1 Mei
Sinodale Bid- en Dankdag (Kaap) 1 Mei  7 Mei
Hemelvaart 5 Mei 25 Mei
Arbeidsondag 8 Mei 7 Mei
Moedersdag 8 Mei  14 Mei
Pinksterfees 15 Mei 4 Junie
Biddag vir die Ekologie 5 Junie 4 Junie
Biddag vir Jeug en Kategese 12 Junie 11 Junie
Nasionale Dag vir Blindes 19 Junie  18 Junie
Vadersdag 19 Junie  18 Junie
Jeugdag 16 Junie   16 Junie
Biddag vir Alkoholiste (VS) 26 Junie    25 Junie
Biddag Middel- & Rehab-
Afhanklikes (NAM)         
26 Junie 25 Junie
Nasionale Vrouedag 9 Augustus          9 Augustus
Bybelsondag  28 Augustus       27 Augustus
Nasionale Biddag vir Dowes 4 September      3 September
Leprosiedag (Melaatse)   11 September   10 September
Sinodale Bid- en Dankdag (VS)  11 September   10 September
Toerustingsondag  11 September   10 September
Erfenisdag   24 September   24 September
Openbare vakansiedag 25 September
Bediening aan die Jode 2 Oktober 24 September
Biddag vir Bejaardes 2 Oktober    1 Oktober
Biddag vir Gesondheidsdienste 16 Oktober         15 Oktober
Hervormingsfees 30 Oktober         29 Oktober
Biddag vir Beskermingsdienste 20 November    19 November
Biddag in Aansluiting by Wêreldvigsdag 27 November    26 November
Wêreldvigsdag 1 Desember       1 Desember
Versoeningsdag 16 Desember     16 Desember
Kersdag  25 Desember     25 Desember
Welwillendheidsdag 26 Desember     26 Desember

Kry bg inligting in pdf-formaat – klik hier

Die 2017 amptelike skoolkalender vir openbare skole  – klik hier.

Die 2018 amptelike skoolkalender vir openbare skole – klik hier.