Gemeentes wat nou reeds besig is met kalenderbeplanning vir volgende jaar kan die lys van belangrike datums vir 2022 hier in PDF-formaat kry.

Die PDF met datums vir 2021 is hier beskikbaar.

BELANGRIKE DATUMS 2022  
 Nuwejaarsdag  1 Januarie
Biddag vir Opvoeding en Onderwys 13 Februarie
Lydensweke begin 27 Februarie
Aswoensdag 2 Maart
Wêreldbiddag vir vroue 4 Maart
Wêreldbiddag vir mans 5 Maart
Menseregtedag 21 Maart
Dag van Danksegging en Verootmoediging 3 April
Groot Lydensweek begin 10 April
Goeie Vrydag 15 April
Paasfees 17 April
Gesinsdag 18 April
Vryheidsdag 27 April
Sinodale Bid- en Dankdag (Kaap) 1 Mei
Arbeidsondag 1 Mei
Werkersdag 1 Mei
Werkersdag gevier 2 Mei
Moedersdag 8 Mei
Hemelvaart 26 Mei
Pinkster 26 Mei tot 5 Junie
Pinksterfees 5 Junie
Biddag vir die Ekologie 5 Junie
Biddag vir Jeug en Kategese 12 Junie
Jeugdag 16 Junie
Nasionale Dag vir Blindes 19 Junie
Vadersdag 19 Junie
Nasionale Vrouedag 9 Augustus
Bybelsondag 28 Augustus
Nasionale Biddag vir Dowes 4 September
Leprosiedag (Melaatse) 11 September
Toerustingsondag 11 September
Biddag vir die bediening aan die Jode 12 September
Erfenisdag 24 September
Biddag vir Bejaardes 2 Oktober
Biddag vir die bediening aan die Jode (Sondag voor die Groot Versoendag Yom Kippur 2 Oktober
Biddag vir Gesondheidsdienste  16 Oktober
Hervormingsfees 30 Oktober
Biddag vir Beskermingsdienste 13 November
Biddag in aansluiting by Wêreldvigsdag 27 November
Wêreldvigsdag 1 Desember
Versoeningsdag 16 Desember
Kersfees 25 Desember
Welwillendheidsdag 26 Desember