KERKKALENDER 2018 – VAKANSIE EN KERKLIKE FEES- EN BIDDAE
Nuwejaarsdag 1 Januarie
Week van gebed Januarie
Lydensweke begin 11 Februarie
Biddag vir Opvoeding en Onderwys 11 Februarie
Sinodale Dankdag (VS) 11 Februarie
Aswoensdag 14 Februarie
Wêreldbiddag vir vroue 2 Maart
Wêreldbiddag vir mans 3 Maart
Menseregtedag 21 Maart
Goeie Vrydag 30 Maart
Dag van Danksegging & Verootmoediging 1 April
Paasfees 1 April
Gesinsdag 2 April
Vryheidsdag 27 April
Werkersdag 1 Mei
Sinodale Bid- en Dankdag (Kaap) 6 Mei
Arbeidsondag 6 Mei
Hemelvaart 10 Mei
Moedersdag 13 Mei
Pinksterfees 20 Mei
Biddag vir die Ekologie 3 Junie
Biddag vir Jeug en Kategese 10 Junie
Jeugdag 16 Junie
Nasionale Dag vir Blindes 17 Junie
Vadersdag 17 Junie
Biddag vir Alkoholiste (VS) 24 Junie
Biddag vir Middel- en
Rehabilitasie-Afhanklikes (NAM) 24 Junie
Nasionale Vrouedag 9 Augustus
Bybelsondag 26 Augustus
Nasionale Biddag vir Dowes 2 September
Leprosedag (Melaatse) 9 September
Sinodale Bid- en Dankdag (VS) 9 September
Toerustingsondag 9 September
Bediening aan die Jode 16 September
Erfenisdag 24 September
Biddag vir Bejaardes 7 Oktober
Biddag vir Gesondheidsdienste 21 Oktober
Hervormingsfees 28 Oktober
Biddag vir Beskermingsdienste 18 November
Biddag in Aansluiting by Wêreldvigsdag 25 November
Wêreldvigsdag 1 Desember
Versoeningsdag 16 Desember
Openbare vakansiedag 17 Desember
Kersdag 25 Desember
Welwillendheidsdag 26 Desember

 

Kry die datumlys as pdfklik hier.

Die Departement van Basiese Onderwys se amptelike skoolkwartale vir 2018 – klik hier.