Hy kom ons tegemoet!

Die Duitse teoloog Jürgen Moltmann onderskei tussen twee moontlike maniere van praat oor die toekoms. Futurum: futurum is die tyd wat bloot op die hede volg. In die toekoms lê Kersfees en Nuwejaar. Jy kan dit op die kalender vind.

Maar dan is daar ook ’n ander tydsbegrip, nl. Adventus. Hiervolgens is die toekoms oop sodat werklike nuutheid ons tyd kan binnekom en omvorm. Dit is die tyd wat gestempel word deur die feit dat God na ons toe uit die toekoms kom. Jesaja 40 se skrywer het iemand uit die toekoms sien aankom. Vir hom moes die volk voorbereidings tref met ’n oriëntasie van die hart. Hulle moes oriënteer aan ’n Kneg Koning wat op pad is. Johannes die Doper sien Hom ook uit die toekoms aankom: dié Kneg Koning. Maak vir Hom die paaie gelyk, sê Johannes. Maar hoe? vra die mense. Julle moet vir mense goed wees met julle mededeelsaamheid. Maar hoe? vra die tollenaars. Julle moet eerlik wees en niks invorder wat nie vasgestel is nie. Maar hoe? vra die soldate. Julle moenie julle mag misbruik nie, maar wees tevrede met julle betaling. So maak julle die paaie gelyk vir die Kneg Koning wat op pad is (Luk 3: 1-20).

Mag ons in hierdie Kerstyd opnuut ons lewens kalibreer op dié Kneg Koning wat reeds gekom het, maar ons weer uit die toekoms tegemoetkom. Dalk het ons verslaaf geraak aan die denke van futurum-tyd. Mag die Adventstyd vanjaar vir elkeen van ons laat vra: Maar hoe? En mag ons dan antwoorde kry wat ons help om aankondigers te wees van die aankomende Koning, ons Vrymaker en Heer.

’n Geseënde Kersfees word jou en jou geliefdes en ons land toegebid.

Nelis Janse van Rensburg

5 Desember 2018