PERSVERKLARING: 

‘N FONDSWERWINGSMEGANISME VIR KINDERBESKERMING WORD BEKENDGESTEL

Nasionale Kinderbeskermingsweek (27 Mei tot 3 Junie) word jaarliks in Suid-Afrika herdenk om bewusmaking van kinders se regte, soos uiteengesit in die Wet op Kinderbeskerming, te kweek.

 

Die vermindering van die hoë vlakke van geweld teen kinders is een van Suid-Afrika se mees oorweldigende prioriteite.  Kinders wat groot word te midde van konstante vrees, sal nooit volwassenes vertrou of die grense ontwikkel wat nodig is vir gesonde psigologiese en maatskaplike ontwikkeling nie.

Die verdere realiteit is dat kindermishandeling nie beperk is tot sekere sektore van die samelewing nie, maar dat dit ALLE sosiale, ekonomiese en etniese vlakke beïnvloed.  Die kanalisering van fondse vir positiewe uitkomste is dus ‘n dringende prioriteit.

Daar is tans 18.6 miljoen kinders in Suid-Afrika en die statistiek vertel ‘n skokkende verhaal ten opsigte van die geveg om oorlewing:

 • 56% van kinders woon in huishoudings onder die armoedelyn met ‘n inkomste van minder as R635 per maand.
 • Meer as 50% van alle kinders word onderwerp aan geweld.
 • Slegs 44% van seksuele aanrandings teen kinders word gerapporteer aan die SAPD.
 • 34.8% van kinders word onderwerp aan fisiese mishandeling.
 • 65% van alle kinders bly nie by hul biologiese ouers nie.
 • 3 kinders word elke dag in Suid-Afrika vermoor.

Die totale verlies aan produktiwiteit in Suid-Afrika, wat toegeskryf kan word aan fisiese en emosionele geweld, beloop onderskeidelik R252.2 biljoen en R9.6 biljoen.

Bronne:

The Optimus Study on Child Abuse, Violence and Neglect in South Africa (2015)

Save the Children: “The Social and Economic Burden of Violence against children.”

Wat is die oorsake?

 • Die verminderde status van die kind – die verhouding wat ouers met hul kinders het en ‘n algemene verdraagsaamheid teenoor geweld in ons samelewing dra by tot die algemene aanvaarding van geweld teen kinders as ‘n natuurlike deel van die lewe.
 • Swak ouerskapsvaardighede, insluitende afwesige of geweldadige vaders, moeders wat alkohol misbruik tydens hul swangerskap, gebroke verhoudings of familiebande, swak ouertoesig en stres vermeerder die toename in misbruik of geweld teenoor kinders.
 • Geweldsmisdade, insluitende dwelmsmokkelary en bendegeweld.
 • Alkohol en dwelmmisbruik
 • Armoede en werkloosheid

 Badisa in vennootskap met die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling

Badisa is ‘n maatskaplike diensleweringsorganisasie wat geregistreer is as ’n nie-winsgewende organisasie (NPO 011-891) by die Department van Maatskaplike Ontwikkeling en het ook ’n groepregistrasie as ’n Publieke Weldaad Organisasie by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (PBO 930 006 348) verkry.  Ten einde hul dienste te kan lewer, ontvang Badisa ‘n persentasie van hul befondsing van die Department van Maatskaplike Ontwikkeling, maar bestuur ook verskeie proaktiewe projekte gemik op voorkoming en intervensie wat dringend befondsing benodig.

Die 2016/2017 statistiek wys dat Badisa kinderbeskermingsdienste gelewer het aan 23 977 kinders, van wie 657 mishandel, 511 seksueel mishandel en 2 235 verwaarloos is. Dit sluit ook 171 straatkinders, 493 verlate kinders en 422 weeskinders in.  Van die bogenoemde sake was 3 452 as gevolg van onvoldoende ouerskapsvaardighede benadeel.

Badisa statistiek 2016/7:

 

 

Die Badisa-programme wat hierdie dienste lewer benodig finansiële hulpbronne ten einde in die oorweldigende nood te kan voorsien.

Die regering se subsidie dek slegs 70% van hul uitgawes en dit laat hulle met ‘n 30% befondsingstekort wat hul voortbestaan wesenlik bedreig.

Hierdie programme kan nie mark-verwante salarisse betaal aan maatskaplike werkers nie en het baie min bronne vir voertuie, toerusting en programverwante kostes asook veiligheid- en sekureiteitsmaatreëls.

Die nodigheid vir Badisa Children Foundation NPC

Badisa bestaan tans uit 153 programme wat verskeie dienste lewer, insluitende kinderbeskerming. Indien ‘n donateur kinderbeskerming wil ondersteun, moes die donasie in die verlede aan die hooforganisasie gemaak word, nl. Badisa, wat by wyse van ‘n groepregistrasie die donateur van ‘n Artikel 18A sertifikaat kon voorsien.

Sommige donateurs verkies egter dat hul donasies direk aan die entiteit gaan wat op kinderbeskerming fokus. Ten einde toegang tot befondsing wat spesifiek gemik is op kinderbeskermingsdienste te verbeter, het Badisa die Badisa Children Foundation NPC gestig as ‘n entiteit wat maklik identifiseerbaar is vir die doel om fondse in te samel vir kinders in nood.

Maatskappye of individue wat belangstel om fondse te kanaliseer na die NPC kan Annemarie Bezuidenhout kontak by abezuidenhout@badisa.org.za.