Op 24 Junie 2019 het Little Seeds, in samewerking die Sinode van Wes-Kaapland, 1000 boeke aan die NG Gemeente Koringberg oorhandig. Die projek met die titel “Laat wiel vir lees” is deur Diaconia by die sinode geloods en het oorweldigende reaksie ontvang. Sinodeganger is gevra om boeke te skenk vir kinders tussen die ouderdomme van nul en tien jaar. Tot op hede is reeds 4000 boeke ingesamel.

Die klein dorpie Koringberg met ongeveer 1000 inwoners het nie ‘n biblioteek nie. Weens die entoesiasme en inisiatief van die plaaslike predikant Jaco Nel om betrokke te raak by vroeëkindontwikkeling, is mense uit die gemeenskap deur Righardt le Roux van Nal’ibali  as leesgroepfasiliteerders opgelei.  Dit het die behoefte laat ontstaan om boeke te voorsien aan die groeiende getal leesgroepe.

Jaco vertel: “Ons is baie dankbaar vir die projek, want ons is ‘n klein gemeenskap. As ander mense nie saam met ons  hande gevat het nie, sou ons nie die opleiding kon doen of ons leesgroepe kon uitbrei nie.”

Een groot doel van Nal’ibali is om vir kinders ’n keuse van boeke te bied wanneer hulle lees. Almal moet kan kies waarvan hulle hou en wat hul leesstyl is. Daar is ongeveer 100 kinders in Koringberg op wie die projek gerig is en daarom sal die 1000 boeke aan die kinders ‘n groter verskeidenheid en toeganklikheid tot goeie leesstof bied.

Twee vrywilligers van die gemeente het aangebied om behulpsaam te wees met die kategorisering en verspreiding van die boeke. Die boeke sal by die plaaslike skool gestoor en van daar versprei word.

Jaco Nel en Lize-Maré le Roux

Graad 1-onderwyser van die plaaslike skool Koringberg Primêr en leesgroepfasiliteerder, Lize-Marie le Roux, sê die projek is ’n wonderlike voorreg.  “Ons weet hoe belangrik dit vir ons kinders is om te lees en ‘n liefde te kweek daarvoor. Rigardt het die opleiding kom aanbied en sy passie vir boeke en lees het ons almal aangevuur om die leesprojek te loods. Die gemeenskap is ook betrokke by die “WOW” (woorde open wêrelde) projek en glo dat lees wêrelde kan oopmaak vir kinders deur hulle kreatiwiteit en verbeelding te stimuleer.”

Die boekinsameling het ander gemeenskappe soos Napier ook aangevuur om betrokke te raak by die Nal’ibali leesprojek. Alle gemeentes word uitgenooi om dieselfde te doen. Kom ons almal “Laat wiel vir lees!”

Little Seeds is die nuwe gesamentlike program wat deur Badisa en Diaconia bekendgestel is om die mees omvattende eenstopdiens van vroeëkindontwikkeling in die Wes-Kaap te bied.