Kreatiewe Kommunikasie:  26 – 28 Julie 2017

Hugenote Kollege in Wellington (09:00 – 16:00)

Doel van die werkswinkel:

Om inligting en praktiese aktiwiteite te verskaf wat sal lei tot kennis, insig en vaardighede wat individue en groepe kan ondersteun om ‘n proses te betree waar interkulturele gewaarwording en verdraagsaamheid ontwikkel word deur die benutting van nie-verbale en nie-bedreigende kommunikasiemetodes.

Wie kan baat vind?    Maatskaplike werkers, beraders, predikante, gemeenskapleiers, ens.

Die kursus is geakkrediteer vir 8 VBO-punte.

Vir meer inligting en die registrasievorm, kontak Isebell Appollis by 021 873 1181 of per epos: iappollis@hugenote.com

Reageer voor 14 Julie 2017.