Klik by elke geleentheid op die datum om meer te lees:

Herberg Kinderhuis: Kermis 2 Maart

NG Bellville: Basaar 2 Maart

NG Bloubergstrand: ECHO Pretstap 23 Februarie

NG Franschhoek: Dankfees 1 Maart

NG Kenridge: Maastricht Kuierfees 2 Maart

NG Koringberg: Funduro 30 Maart

NG Kraaifontein-Noord: Basaar 2 Maart

NG Parow-Panorama: Kermis 2 Maart

NG Piketberg: Pretdraf 1 Maart

NG Piketberg: Fonteinfees 2 Maart

NG Tamboerskloof: Basaar 2 Maart

NG Velddrif: Basaar 9 Maart