Teikengroep: Predikante, maatskaplike werkers, studente en enige belangstellende volwassenes

Vanaf  28 Februarie 2019 – 31 Maart 2020

Kursusinhoud: klik hier

Opvolg kursus: klik hier

Status van die kursus: Sertifikaat, geakkrediteer deur Excelsus Sentrum vir Bedieningsontwikkeling van die Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria. (120 VBO punte) en geëvalueer en geregistreer  deur  die Council for Pastoral and Spiritual Counsellors- CPSC (20 CPSC/CPD punte)

Kontaksessies in Stellenbosch, George, Bloemfontein, Pretoria.

Vir meer inligting, kontak die kursusleiers of besoek ons webwerf:  alfapastoralepraktyk.com en zamazamahope4u.com

Kursusleiers:

Dr Jan Botha Tel 012 546 3545, Sel no: 076 481 5683 en e-posadres:

alfa@help4you.co.za

Dr Retha Kruidenier Tel 012 329 1352, Sel no: 082 413 8462 en e-posadres: retha@geo-logic.co

Die kursus is bekendgestel oor RSG, Pretoria FM, Radio Kansel in die Kerkbode en LiG, asook deur ‘n artikel in die Kerkbode deur die redakteur, Neels Jackson