In die kerklike jaar, staan die vierde Sondag van Pase (hierdie jaar op 21 April) as Goeie Herder-Sondag óf Roepingsondag (Vocation Sunday) bekend. Dit is die Sondag waartydens kerke regoor die wêreld fokus op die feit dat Christus, die Goeie Herder, mense roep – om in hul alledaagse lewe die Evangelie te verkondig en te beliggaam, maar ook om in die kerk te bedien.

Op hierdie Sondag word gemeentes aangemoedig om:

  • Roepingstekste in die Bybel te lees (insluitend die
  • Leesroostertekste wat op Christus as Goeie Herder fokus).
  • Ruimtes te skep vir gemeentelede om te besin oor hoe God hulle – met hul unieke gawes – roep om in die wêreld die Evangelie te
    verkondig en te beliggaam.
  • Gemeentelede – van alle ouderdomme, ook jongmense – te help onderskei of God hulle vir die bediening (en teologiese studies) roep.
  • Te bid vir diegene wat tans teologie studeer met die oog op bediening in die kerk.

Klik op hierdie skakel vir die volledige PDF hieroor: Roepingsondag 2024