Relax, nothing is under control” lui die woorde op ‘n snaakse prentjie wat ‘n vriendin vir my whatsapp. Later woon ek ‘n vergadering by waar die poging om “beheer te neem” en “goeie leierskap aan die dag te lê” die agenda oorheers.  Ek merk op hoe min die mense in die vergadering na mekaar luister. Die een met die luidrigtigste stem en ingewikkeldste woorde oorheers die gesprek.  Ek raak bewus daarvan dat hoe meer skynbare “beheer” leierskap uitoefen, hoe minder plek is daar vir begrip en onderskeiding.

 

Ons definieer empatie as ‘n insig wat verkry word deur jouself in ander se skoene te plaas. Maar hoe pas empatie en leierskap bymekaar as Jesus nie in mense se skoene gestaan het nie maar eerder mense se skoene uitgetrek het om hulle voete te was?

 

Ons lees in Johannes 13 dat Jesus sy bo-kleed uitgetrek het voordat hy sy dissipels se voete gewas het. Naaktheid is deur die Romeinse owerheid gebruik om mans in die publiek mee te verneder, dis hoekom mense kaal gekruisig is. ‘n Paar uur later sou Romeinse soldate weer Jesus se bo-kleed uittrek en dit ondermekaar uitloot. Maar in hierdie private situasie, het Jesus egter self gekies om sy bo-kleed uit te trek. Hy het gekies om eers homself weerloos te maak teenoor sy dissipels voordat hy hulle gedien het en hul voete gewas het.

Ons ken Petrus se reaksie toe Jesus wat sy voete wou was. Eugene Peterson vertaal dit so in die Message vertaling “Peter persisted, “You’re not going to wash my feet—ever!” Jesus said, “If I don’t wash you, you can’t be part of what I’m doing.”

Jesus praat hier met Petrus oor weerloosheid. Hy sê vir Petrus dat as hy nie weerloos kan wees nie, kan hy nie dien nie. Leierskap wat vanuit weerloosheid lei is ‘n nederige leierskap. Dit kan ander mense ook in hul weerloosheid ontmoet en waarlik luister. En wat is dit anders as empatie?

 

Empatie in leierskap help ons om nie ons eie weerloosheid toe te vee en voor te gee dat ons in beheer is nie. Dis om te kan erken dat ons nie noodwendig die antwoorde het nie, maar dat ons saam sal soek na antwoorde. Empatie is om ander mense se weerloosheid te kan ontvang, dit te kan respekteer en om dan saam met die Gees te kan onderskei wat die beste volgende aksie (diens) is.