Ons herinner graag dat die sluitingsdatum vir inskrywings vir vanjaar se Lentekonferensie Vrydag,10 September is.

Indien jy ingeskryf het en nog nie ontvangserkenning ontvang het nie, stuur asseblief ‘n epos na excelsus@up.ac.za. Onthou ook asseblief dat geen betaling, geen skakel beteken.

Besoek gerus www.excelsus.org.za vir die volledige brosjure en die skakel vir aanlyn inskrywings.

Indien jy ingeskryf het en nie aan ‘n sessie kan deelneem nie,  sal jy geleentheid kry om vir ‘n beperkte tyd na afloop van die konferensie na al die sessies te kyk.