Wellington Moederkerk deel die volgende op hul Facebook-blad op 12 Oktober 2019:

Ds. Lettie skryf oor haar ervaring van die sinode:    

“Wanneer iemand vir my sê ek moet vir ‘n hele week lank, soms tot 10 ure per dag, in ‘n vergadering sit….  ??? Ek weet darem nie.???

En tog het ek dit gedoen en vanoggend sit ek op my stoep en reflekteer oor die week.

Ek kan sê dat ek dankbaar is vir die integriteit van ons kerk se leierskap.

Ek is dankbaar dat hulle erken dat die wêreld deurmekaar is en dat hulle moed het om te sê dat ons nie die wêreld vinnig kan uitsorteer deur eenvoudige antwoorde aan te bied op komplekse vrae nie.

Ek is dankbaar daarvoor dat die kerk regtig passievol is daaroor om ‘n lewegewende verskil in die wêreld te maak.

Ek is dankbaar dat ons daaroor droom om nie net met armoedeverligting besig te wees nie, maar ook met armoedebestryding. Dit was goed om te sien dat die NGK se welsynsdienste alreeds 1.1miljard rand per jaar spandeer om SA ‘n beter plek te maak.

Ek is dankbaar dat ons kerk nie perfek is nie en dat ek juis daarom ook daarin kan tuiskom.

Ek het weer ontdek dat eenheid nie eendersheid beteken nie. Ek hoef nie met alles en almal saam te stem nie. Daar is vir my ruimte.

Ek het weer onthou dat net omdat jou grense grys is, beteken dit nie dat jy wegstap van ‘n rotsvaste kern nie.

Ek het weer onthou dat ek in hierdie wêreld nie vir Jesus hoef te verdedig nie. Ek kan bloot, deur die werking van die Heilige Gees, so leef dat Sy wêreld sigbaar word daar waar ek is.

Heel belangrikste wil ek getuig dat ons weggestap het met die een begeerte en dit is om in Hom te bly en Hy in ons. ”

Julle moet in My bly en Ek in julle. ‘n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie.
JOHANNES 15:4

#algemenesinode
#gestuur
#ligdraers