Vergifnis is een van die mees bevrydende dinge wat ons as mense kan beleef, maar dit is ook een van die mees misverstaande. Hier is drie leuens oor vergifnis wat ons verder gevange hou..

Leuen 1: Vergifnis is wanneer jy iemand vryspreek

Baie mense glo dat om iemand te vergewe beteken dat jy hul dade goedpraat of hulle vryspreek van enige skuld. Dit is nie die geval nie. Vergifnis gaan eerder daaroor dat jy jouself losmaak van die boeie van wat die persoon aan jou gedoen het. Wanneer ons kies om te vergewe, bevry ons onsself van die wrok en die pyn wat óns vashou. Dit is ‘n daad van selfbehoud en geestelike gesondheid. Deur te vergewe, neem ons beheer oor ons eie emosies en laat ons onsself toe om weer vorentoe te beweeg.

Om dit beter te verstaan, kan ons kyk na die storie van Nelson Mandela se vrylating uit die Pollsmoor-gevangenis in Februarie 1990. ‘n Joernalis het beskryf hoe hy langs die pad gestaan het toe Mandela na 27 jaar in die tronk uitgestap het. Hy het opgemerk dat Mandela se gesig aanvanklik ‘n harde, bitter trek gehad het, maar toe verander het na ‘n rustige en vasberade uitdrukking terwyl hy die skare mense tegemoet geloop het.

In ‘n latere onderhoud het die joernalis Mandela gevra oor sy waarneming. Mandela het erken dat hy aanvanklik nog gevoel van veronregting gehad het. Maar toe hy die mense buite die tronkdeure sien, het hy ‘n stem binne hom gehoor wat gesê het: “Nelson, jy was die afgelope 27 jaar ‘n vry man, al was jy in die tronk. Moet nie toelaat dat jou gevangenemers jou weer ‘n gevangene maak deur jou onvergewensgesindheid nie.” Mandela het besef dat die grootste gevangenis dié is waarin jy jouself plaas deur haat en wraak.

Leuen 2: “Vergeet en vergewe”

“Vergeet en vergewe” is ‘n frase wat dikwels saamgegooi word, maar dit is onrealisties en onregverdig om te verwag dat iemand kan vergeet wat hulle seermaak. Nêrens in die Bybel staan daar dat ons moet vergeet wat gebeur het nie. Vergifnis beteken nie dat die herinnering van die gebeurtenis uitgewis moet word nie, maar eerder dat die herinnering nie langer mag hê oor ons huidige en toekomstige geluk en welstand nie. Ons mag onthou, maar ons kies om nie langer die las daarvan te dra nie.

Een van die aangrypendste videos oor vergifnis is “Venia”. Dit wys hoe iemand juis ONTHOU én vergewe.

Leuen 3: Vergifnis is eenmalig

Baie mense dink dat vergifnis ‘n eenmalige gebeurtenis is, maar in werklikheid is dit dikwels ‘n lang proses. Vergifnis kan tyd neem en dit kan beteken dat ons keer op keer moet kies om te vergewe en te laat gaan. Soms kom die pyn terug, en dan moet ons weer besluit om te vergewe. Dit is soos ‘n spiraal wat met elke ronde ons nader bring aan ware vryheid. Deur voortdurend te werk aan vergifnis, verlos ons onsself van die vernietigende krag van ‘n wrok.

Wat sê die Bybel oor vergifnis?

Die Bybel leer dat vergifnis ‘n sentrale en fundamentele aspek van die Christelike geloof is. Hier is ‘n paar belangrike punte oor vergifnis volgens die Bybel:

1. Goddelike Vergifnis

God se Vergifnis van Menslike Sonde: Die Bybel beklemtoon dat God gewillig is om sondes te vergewe as mense hulle sondes bely en hulle bekeer. 1 Johannes 1:9 sê: “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.”

Die Kruisiging van Jesus: Jesus se dood aan die kruis word gesien as die ultieme daad van vergifnis. Sy offer maak dit moontlik vir mense om vergifnis te ontvang. Efesiërs 1:7 sê: “In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade.”

2. Menslike Vergifnis

Die Opdrag om te Vergewe: Christene word opdrag gegee om ander te vergewe, net soos God hulle vergewe het. Matteus 6:14-15 sê: “Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.”

Sewe-en-Seventig Keer: Jesus het Petrus geleer dat vergifnis nie beperk moet wees nie. Matteus 18:21-22 sê: “Toe het Petrus na Hom gekom en gevra: ‘Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Sewe keer?’ Jesus het hom geantwoord: ‘Ek sê vir jou, nie sewe keer nie, maar sewe-en-sewentig keer.'”

3. Vergifnis en Verhoudings

Herstel van Verhoudings: Vergifnis is noodsaaklik vir die herstel van verhoudings tussen mense. Kolossense 3:13 sê: “Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Vergewe net soos die Here julle vergewe het.”

Vergifnis en Liefde: Ware vergifnis kom uit ‘n hart wat deur liefde gemotiveer is. 1 Korintiërs 13:5 sê: “Die liefde… hou nie boek van die kwaad nie.”

4. Vergifnis en Gebed

Vergifnis in Gebed: Die Here se Gebed (Ons Vader) sluit ‘n oproep tot vergifnis in. Matteus 6:12 sê: “En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe.”

5. Vergifnis as ‘n Getuienis

Vergifnis as ‘n Getuienis aan die Wêreld: Deur ander te vergewe, getuig Christene van God se genade en vergifnis aan die wêreld. Johannes 13:34-35 sê: “Ek gee julle ‘n nuwe gebod: Julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefgehad het, moet julle mekaar ook liefhê. Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is: as julle liefde onder mekaar het.”

Die Bybel leer dus dat vergifnis beide ‘n goddelike geskenk is wat ons ontvang en ‘n opdrag is wat ons moet volg in ons verhoudings met ander.