Louis skryf soos volg oor sy bevestiging:

In vele opsigte is my bevestiging op 17 Februarie vir my ‘n betekenisvolle mylpaal in my lewe. Na meer as ‘n dekade se formele opleiding sien ek veral uit om heelhartig by ‘n plaaslike gemeente te dien. Ek is ook dankbaar om betrokke te kan wees in die breër kerkverband, veral rondom gender, ras en seksualiteit deur te dien op taakspanne. Die kerkraad se besluit om my te beroep beskou ek as ‘n dapper stap van getuienis en gehoorsaamheid, aangesien (sover my kennis strek) dit die eerste beroep van ‘n openlike gay leraar sal wees in die NG Kerk. Die warm ontvangs wat ek in die gemeente ontvang het is reeds ‘n voorsmaak van die hoop wat leef in en deur Parke Gemeente. Ek sien uit om hierdie bedieningspad met waagmoed, deernis en in waarheid te stap.

_________________________________
Louis van der Riet
rlouisvdr@gmail.com