Ons is almal rylopers op reis met Christus. Hy laai mens op en weer af daar waar mens benodig word. Oor die tydsduur van die reis het mens min beheer! As jeugwerk-student het ek myself belowe ek sal ‘n jeugwerker bly tot ek aftree. Helaas toe nie.

My reis met jeugbediening is na 13 jaar by ‘n afdraaipad. Die reis het begin in die akademiese wêreld van Praktiese Teologie, met navorsing en publikasies. Daarna het die realiteit van kwaai kosters op ‘n Maandagoggend en die “love-hate” verhouding met die kerkkantoor se afrolmasjien (elke jeugwerker ken daai gevoel!) gekom. Die mees vervullende deel van die avontuur was beslis die mense: tieners, vrywilligers, ouers, onderwysers wat elke dag vanuit die hoop van Christus se opstanding lééf!

Die Here is op pad met my na die gemeente se “bediening na buite”, wat fokus op bestuur en uitbou van vennootskappe en uitreike. Dis ‘n bediening wat vervleg is met elke ander bediening van die gemeente om ons gerig te hou op ons visie: “Ons bou brûe soos Jesus”.  My veiligheidsgordel is vas – laat die nuwe avontuur begin!

Melanie Thirion
NG Gemeente Kenridge

6 Februarie 2018

-0-0-0-

Melanie Thirion het in 2004 haar honneurs-studies as jeugwerker voltooi. Daarna het sy by Hugenote Kollege se Jeugwerk departement gewerk terwyl sy haar Meestersgraad-studies in 2007 voltooi het.

Vanaf 2007 het sy as jeugwerker by Proteahoogte-gemeente in Brackenfell bedien, asook op die Brackenfell-ring se ringskomissie, as kerkraadslid. Sy is sedert 2011 Kenridge gemeente se jeugwerker. Melanie is ook sedert 2010 lid van die Sinode van Wes-Kaapland se moderatuur.

Haar nuwe rol in Kenridge is dié van missionale werker, wat fokus op hul bediening na buite. Hierdie bediening behels die bestuur en koördinering van die gemeente se vennootskappe met verskeie ander gemeentes en organisasies met die oog om brûe te bou soos Jesus (Kenridge se visie).