In ‘n artikel wat op 6 Oktober 2018 in Die Burger gepubliseer is, skryf Leslie van Rooi oor die noodsaak van debatte, maar dan met die kwalifisering dat ‘n noodsaaklike element skynbaar tans kortkom – “om mekaar met die nodige (mens-)waardigheid te hanteer.”

“Selfs wanneer ons sterk verskil met ander se siening, behoort die idee daarvan om die ander party met waardigheid aan te hoor en om waardig van hom of haar te verskil en om weer te probeer, sentraal te staan. Dit is dalk juis hierdie element wat die grondslag moet vorm van ‘n samelewing wat uit sy verlede vorentoe moet leef.”

Hy gaan voort om na twee belewenisse te verwys in hierdie verband. Een daarvan is die geleentheid toe ds. Dirk van Dyk as die NG Gemeente Gansbaai se predikant afgetree het.

“Op sy afskeid herinner hy sy gemeente aan veral een ding wat hom in sy bediening gedra het: Deur sy loopbaan het mense hom met waardigheid hanteer. Dit, meen hy, het hom meer laat doen, verder laat mik en dieper sin gebied.

‘n Mens sou verwag dat ná jare in die bediening daar ander dinge moes wees wat die dominee kon herroep. Maar as ‘n mens mooi daaroor nadink, is dit verstaanbaar – om met mense te werk, beteken dat jy jouself moet verstaan en moet vind. Maar nowenal ook dat jy hul (mens-)waardigheid moet erken.

En dan is ‘n mens soms gelukkig dat jy self iets daarvan herbeleef.

Dalk is daardie gevoel dat jy waardig hanteer word en dat jy ander se waardigheid bevestig, die een gevoel wat ons sal bybly – wanneer dit goed gaan en wanneer ons weet dat dit beter behoort te gaan.”

‘n Besondere getuienis, waarskynlik totaal onbepland so, vanuit Gansbaai. Een waarin die NG Kerk (toevallig) vir die regte redes die koerant haal … Terselfdertyd ‘n herinnering (en opdrag) aan ons een en almal dat dit is waarna ons moet strewe: om ander se menswaardigheid te bevestig.

Menswaardigheid is een van die 16 fokusareas van die Sinode van Wes-Kaapland. Klik hier.

-0-0-0-

Die volledige artikel is op die skakel onder op Netwerk24 beskikbaar en kan hier as ‘n PDF-dokument afgelaai word.
https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/waardigheid-sal-debat-laat-blom-20181005