Ds. Suléne du Toit, predikant by NG Kerk Bellville-Uitsig, vertel hoe hulle jaarlikse uitreik na Merweville (nou ook in samewerking met Eden-gemeente in George, Mosaïek Gemeenskapskerk en NG Kerk Laingsburg) iets is wat elke spanlid vir die res van hulle lewe sal koester. Die spanlede bestaan hoofsaaklik uit ‘n klomp tieners, maar daar was hierdie jaar ook heelwat volwassenes wat deel gevorm het van die span.

“Ons is ook diep bewus dat die uitreik veel groter is as die span wat dit fisies bywoon. Die uitreik sou nie moontlik gewees het sonder die oorvloedige skenkings wat ons ontvang het nie. Dit is merkwaardig om te sien hoe God in en deur mense werk. Nie net deur almal wat op Merweville was of is nie, maar ook deur die skenkers en ander medegelowiges wat op ‘n besondere wyse hierdie uitreik moontlik gemaak het.

Geskenkbokse is ingesamel en aan die omliggende Ouetehuise (Fraserburg, Laingsburg & Prins Albert) uitgedeel. Daar is onder andere oor die 600 liter gevriesde sop geskenk wat ons daagliks aan die gemeenskap in Merweville kon uitdeel. Oud en jonk het elke oggend vir ‘n week lank ‘n koppie sop en ‘n toebroodjie ontvang. ‘n Hele uitgewerkte program het daarna gevolg waar daar met kinders gespeel is, poppekas gehou is (met ‘n geestelike boodskap) en ook kuns-aktiwiteite vir die vrouens van die gemeenskap aangebied is. Smiddae is daar meer individuele aandag aan die kleiner kinders en tieners gegee, waar spanlede met hierdie kinders in kleingroepies gewerk het. Daar was ook werkswinkels vir die res van die gemeenskap aangebied.

Aan die einde van die week het elke liewe kind wat die week se sessies bygewoon het, ‘n verrassingspakkie ontvang. Hierdie pakkies sluit onder andere ‘n warm gebreide mussie en ‘n gebreide teddiebeer in. Dit was hartroerend om te sien hoe bly van die kindertjies was om (dalk) vir die eerste keer in hulle lewe ‘n teddie van hul eie te kon vashou.

Wat die spanlede aanbetref, was dit opvallend hoe uiteenlopend verskillend die groep hierdie jaar was. Verskillende dorpe, verskillende kerke (denominasies), verskillende ouderdomme, verskillende omstandighede – en tog het almal as ‘n eenheid saam gewerk. Dit getuig dat die Gees ons tot ‘n hegte eenheid saamgebind het en dat ons een doel gehad het: Om aan God die eer te bring en mekaar in liefde op te bou. Sy liefde uit te straal.

Dit was ‘n voorreg om vir ‘n week lank Jesus se liefde wat Hy aan ons kom bewys het, ook onvoorwaardelik, oorvloedig aan mense te kom uitdeel wat dikwels min tot geen liefde ontvang. In die proses is nie net húlle lewens nie, maar veral ook die span se lewens aangeraak. Ons het opnuut ons afhanklikheid van God besef en ook dat die mense wat vir ons intree in gebed en nie noodwendig self die uitreik meemaak nie, ‘n baie belangrike rol speel.

Mag God aanhou om in en deur ons almal se harte te werk sodat ons met onvoorwaardelike liefde Sy genade oor almal kan uitstort en ook beleef hoe ons baie meer in die proses ontvang.”