Die Algemene Sinodale Taakspan vir Missionale Diakonaat en die KMDR (Kerklike Maatskaplike Diensraad) het ’n gids saamgestel wat die vestiging van netwerke aanmoedig. Die gids gee ’n eenvoudige riglyn met praktiese wenke wat gemeentes en gemeenskappe kan help. Klik hier om die gids af te laai.