’n Spiritualiteit van middel C   

Die sinode is vanuit die Jesus-verhaal in Markus 1 bewus gemaak van die noodsaaklikheid van stilte en afsondering. In Markus 1 laat Jesus Hom nie meesleur deur die skielike aanhang wat Hy in die streek van Kapernaum gekry het nie. Nadat hy vroeg in die oggend Homself afgesonder het vir gebed, gee hy nie toe wanneer Petrus Hom weer voor sy ywerige gehoor wil plant nie, maar reis Hy verder na die ander dorpies in die omgewing. Sy rede? Hy het helderheid daaroor dat dit sy roeping is. Sy tyd saam met sy Vader het Hom opnuut geanker in sy roeping.

Elke gelowige word opgeroep om Jesus se voorbeeld te volg. Theunis Botha lig ‘n treffende beeld uit die musiekwêreld waarin hy tye van afsondering en stilte middel C voorstel. Middel C is die noot, reg in die middel van die klavier se klawerbord, waaraan al die ander note hulle oriënteer. As jy weet waar middel C is, kan jy nou koers kry deur die res van die note.

Marié Britz brei verder hierop uit. “Stilte en afsondering is lewensbelangrik vir elke gelowige wat ernstig is oor haar of sy roeping. Dit is veel meer as bloot om ’n bietjie weg te kom om te rus en te ontspan. Dit is eerder ’n tyd van bekering, waar ek gestroop kan word van alles wat ’n greep op my kan kry en my roeping belemmer. In stilte en afsondering met God ontdek ek my diepste identiteit in Christus ontvang ek wat God my wil gee. Dan kan ek mag weggee en in my broosheid eerlik wees oor myself. Wat meer is, is dit daar waar ek geaktiveer word vir diens. Stilte en afsondering lei tot aksie – aksie wat ’n uitdrukking is van my roeping”.

Breda Ludik
NG Helderberg

breda@nghelder.co.za