Japan is ‘n bevolking met minder as 1% Christene, wat beteken dat baie min Japannese al die blye nuus van Jesus gehoor het. Hierdie realiteit vorm deel van ons inspirasie om Japan toe te gaan, want ons is gedring deur die liefde van Christus om dissipels vir Jesus te maak in Japan.

Beide van ons het ‘n diepe liefde vir die Here en sy Koninkryk en vanuit hierdie liefde vir die Here, weet ons dat hy ‘n hart binne ons gekweek vir die Japannese. Ons is vas oortuig van ons roeping na Japan, omdat die Here dit telkenmale vir ons bevestig en lewend gemaak het.

Nadine du Rand
Februarie 2019